Quyết định 204/QĐ-TTg

Quyết định 204/QĐ-TTg năm 2017 về xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 204/QĐ-TTg xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên 2017


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH PHÚ YÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại văn bản số 6240/UBND-KT ngày 05 tháng 12 năm 2016, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 129/BTC-TCDT ngày 05 tháng 01 năm 2017, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tại văn bản số 688/UB-VP ngày 19 tháng 12 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 141/BKHĐT-KTNN ngày 06 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên để trang bị cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cụ thể:

- Xuồng cao tốc loại DT 3 (ST 750): 02 bộ.

- Xuồng cao tốc loại DT 2 (ST 660): 04 bộ.

- Máy phát điện loại 15-30KVA: 12 chiếc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên có trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng số trang thiết bị nêu trên phù hp với yêu cầu nhiệm vụ và theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Th
tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ,
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, NC, TH,TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 204/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu204/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2017
Ngày hiệu lực14/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 204/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 204/QĐ-TTg xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 204/QĐ-TTg xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu204/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành14/02/2017
        Ngày hiệu lực14/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 204/QĐ-TTg xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên 2017

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 204/QĐ-TTg xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên 2017

             • 14/02/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/02/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực