Quyết định 2046/QĐ-TTg

Quyết định 2046/QĐ-TTg năm 2010 thay Phó Chủ tịch thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2046/QĐ-TTg thay Phó Chủ tịch thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2046/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2008-2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2008 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015 và Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 về việc thay Phó Chủ tịch thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 6473/BGDĐT-TCCB ngày 08 tháng 10 năm 2010 về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015 (thành lập theo Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2008 và Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) thay ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (được cử làm Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015 theo Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015 và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2046/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2046/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2010
Ngày hiệu lực09/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2046/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2046/QĐ-TTg thay Phó Chủ tịch thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2046/QĐ-TTg thay Phó Chủ tịch thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2046/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành09/11/2010
        Ngày hiệu lực09/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2046/QĐ-TTg thay Phó Chủ tịch thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2046/QĐ-TTg thay Phó Chủ tịch thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia

         • 09/11/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/11/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực