Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT

Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT năm 2012 hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT năm 2012 hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng m


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2047/QĐ-BNN-TT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

Căn cứ Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Bỏ Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với giống lúa Trân Châu Hương (chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành, các giao dịch phát sinh trên cơ sở giống cây trồng được cấp Bằng bảo hộ trên bị vô hiệu.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ sở hữu Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng mới có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Khoa học Công nghệ và MT
- Thanh tra Bộ;
- Tạp chí NN & PTNT;
- Lưu: VT, TT và VPBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI ĐƯỢC HỦY BỎ HIỆU LỰC

(Kèm theo Quyết định số 2047/QĐ-BNN-TT ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Số đơn: 2011_22

2. Số Bằng: 131.VN.2012

3. Tên giống: Trân Châu Hương

4. Loài cây giống: Lúa

5. Chủ Bằng bảo hộ: Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương;

6. Tên tác giả giống cây trồng: Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương;

7. Lý do hủy bỏ: theo đề nghị của chủ bằng bảo hộ giống lúa Trân Châu Hương.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2047/QĐ-BNN-TT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2047/QĐ-BNN-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2012
Ngày hiệu lực27/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2047/QĐ-BNN-TT

Lược đồ Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT năm 2012 hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng m


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT năm 2012 hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng m
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2047/QĐ-BNN-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành27/08/2012
        Ngày hiệu lực27/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT năm 2012 hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng m

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT năm 2012 hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng m

            • 27/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực