Quyết định 2047/QĐ-UBND

Quyết định 2047/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung Điều 2 Quyết định 992/QĐ-UBND về công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Sơn La

Quyết định 2047/QĐ-UBND bổ sung Điều 2 Quyết định 992/QĐ-UBND Sơn La 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 1869/QĐ-UBND đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Sơn La 2016 và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2047/QĐ-UBND bổ sung Điều 2 Quyết định 992/QĐ-UBND Sơn La 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2047/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 992/QĐ-UBND NGÀY 15/5/2015 CỦA UBND TỈNH SƠN LA VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư s 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi p đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 108/TTr-SXD ngày 09/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điều 2 Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ th như sau:

“5. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một skhoản phụ cp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; (báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (báo cáo)
- TT UBND tỉnh (đ/c Chủ tịch, đ/c Hải - PCT);
- Như Điều 3;
- LĐVP (đ/c Nguyễn Huy Anh - PVP);
- Lưu VT. KTN, Văn. 50 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2047/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2047/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2015
Ngày hiệu lực10/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2047/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2047/QĐ-UBND bổ sung Điều 2 Quyết định 992/QĐ-UBND Sơn La 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2047/QĐ-UBND bổ sung Điều 2 Quyết định 992/QĐ-UBND Sơn La 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2047/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýBùi Đức Hải
       Ngày ban hành10/09/2015
       Ngày hiệu lực10/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2047/QĐ-UBND bổ sung Điều 2 Quyết định 992/QĐ-UBND Sơn La 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2047/QĐ-UBND bổ sung Điều 2 Quyết định 992/QĐ-UBND Sơn La 2015