Quyết định 2049/QĐ-CTUBND

Quyết định 2049/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 2049/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 4237/QĐ-UBND thủ tục mới sửa đổi thay thế lĩnh vực xây dựng thuộc Sở Xây dựng Bình Định 2016 và được áp dụng kể từ ngày 18/11/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2049/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2049/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 24 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 68/TTr - SXD, ngày 11/9/2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành (phụ lục 1); 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (phụ lục 2) và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính (phụ lục 3) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2049/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2049/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2012
Ngày hiệu lực24/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/11/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2049/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 2049/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2049/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2049/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Đức
        Ngày ban hành24/09/2012
        Ngày hiệu lực24/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/11/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2049/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2049/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng