Quyết định 205/QĐ-UB/XD

Quyết định 205/QĐ-UB/XD năm 1997 về Quy chế thực hiện Điều lệ quản lý đầu tư, xây dựng và đấu thầu kèm theo Nghị định 42/CP và 43/CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 205/QĐ-UB/XD năm 1997 Quy chế thực hiện Điều lệ quản lý đầu tư đã được thay thế bởi Quyết định 1547/2001/QĐ/UB-XD1 thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng tỉnh Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2001.

Nội dung toàn văn Quyết định 205/QĐ-UB/XD năm 1997 Quy chế thực hiện Điều lệ quản lý đầu tư


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 205/QĐ-UB/XD

Ngày 18 tháng 03 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ QUY CHẾ ĐẤU THẦU BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH 42/CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 43/CP CỦA CHÍNH PHỦ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6 /1994;

Căn cứ Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 42/CP, Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính - Vật giá, Cục Đầu tư và phát triển;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế để thực hiện Điều lệ quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 42/CP và Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Chỉ thị số 12/CT ngày 6/6/1995 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mạo

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ ĐẤU TƯ VÀ XÂY DỰNG VÀ QUY CHẾ ĐẤU THẦU BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH 42/CP, 43/CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 205 QĐ-UB/XD ngày 18 tháng 3 năm 1997)

Điều I: Những quy định:

1/ Tất cả các công trình xây dựng, được đầu tư bằng bất kỳ nguồn vốn nào (trừ nhà ở của dân ở nông thôn) để phải thực hiện đúng Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, Qui chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 42/CP, nghị định 43/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ và Quy chế này của UBND tỉnh.

2/ Căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, khả năng nuồn vốn; quý I hàng năm, UBND tỉnh sẽ quyết định các danh mục công trình được tiến hành làm công tác chuẩn bị đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách hoặc tín dụng dài hạn của kế hoạc năm sau. Các cơ quan chức năng chỉ định thầu những dự án có danh mục của quyết định trên.

3/ Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đưa vào kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho những dự án có đầy đủ hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều II: Kế hoạch vốn đầu tư và vốn chuẩn bị đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và tổng hợp kế hoạch đề nghị đầu tư của các ngành, các huyện, thị xã (bao gồm tất cả các nguồn vốn), phối hợp với Sở Tài chính – Vật giá, Cục Đầu tư và phát triển, căn cứ vào khả năng huy động nguồn vốn và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để lập kế hoạch đầu tư hàng năm trình UBND tỉnh xem xét (kể cả vốn chuẩn bị đầu tư).

Điều III: Công tác chuẩn bị đầu tư:

1/ Các chủ dự án đầu tư phải làm đầy đủ hồ sơ tài liệu theo đúng quy định để trình cơ quan thẩm định và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư.

2/ Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định dự án.

Việc thẩm định dự án đầu tư phải làm rõ những nội dung: quy hoạch xây dựng,các phương án kiến trúc, công nghệ, sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống cháy nổ và các khía cạnh khác của xã hội. Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước phải thẩm định về phương án tài chính và hiệu quả kinh tế.

Các dự án đạt yêu cầu về nội dung và hiệu quả kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo quyết định phê duyệt dự án đầu tư trình UBND tỉnh.

Đối với những dự án thuộc nhóm B phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý chuyên ngành.

3/ Những công trình có mức vốn đầu tư dưới 500 triệu đồng không phải là dự án đầu tư, chỉ lập báo cáo nghiên cứu khả thi để làm căn cứ lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán; Việc thẩm định và phê duyệt báo cáo như sau:

a. Công trình có trong danh mục đầu tư thuộc tỉnh quản lý: Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét dự thảo các văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt.

b. Những công trình phân cấp cho UBND huyện, thị xã quản lý do UBND huyện, thị xã phê duyệt sau khi có văn bản của Sở quản lý xây dựng chuyên ngành.

Điều IV: Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.

1/ Thiết kế kỹ thuật: (đối với công trình thực hiện thiết kế hai bước) hoặc thiết kế kỹ thuật thi công (đối với với công trình thực hiện thiết kế một bước) và tổng dự toán phải do cơ quan đủ tư cách pháp nhân thực hiện mới có giá trị về mặt pháp lý để tiến hành thẩm định (sau đây gọi tắt là thiết kế kỹ thuật và tồng dự toán).

2/ Sở quản lý

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 205/QĐ-UB/XD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu205/QĐ-UB/XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/1997
Ngày hiệu lực18/03/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2001
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 205/QĐ-UB/XD

Lược đồ Quyết định 205/QĐ-UB/XD năm 1997 Quy chế thực hiện Điều lệ quản lý đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 205/QĐ-UB/XD năm 1997 Quy chế thực hiện Điều lệ quản lý đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu205/QĐ-UB/XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Văn Mạo
        Ngày ban hành18/03/1997
        Ngày hiệu lực18/03/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2001
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 205/QĐ-UB/XD năm 1997 Quy chế thực hiện Điều lệ quản lý đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 205/QĐ-UB/XD năm 1997 Quy chế thực hiện Điều lệ quản lý đầu tư