Quyết định 2054/QĐ-TCHQ

Quyết định 2054/QĐ-TCHQ năm 2015 công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2054/QĐ-TCHQ 2015 công nhận đại lý làm thủ tục hải quan Công ty xuất nhập khẩu Lào Cai


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2054/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 62A/ĐN/2015 ngày 07/7/2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai.

Mã số thuế: 5300103414.

Địa chỉ: số 504, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 5300103414 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 17/01/2005.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2054/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2054/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2054/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 2054/QĐ-TCHQ 2015 công nhận đại lý làm thủ tục hải quan Công ty xuất nhập khẩu Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2054/QĐ-TCHQ 2015 công nhận đại lý làm thủ tục hải quan Công ty xuất nhập khẩu Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2054/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành22/07/2015
        Ngày hiệu lực22/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2054/QĐ-TCHQ 2015 công nhận đại lý làm thủ tục hải quan Công ty xuất nhập khẩu Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2054/QĐ-TCHQ 2015 công nhận đại lý làm thủ tục hải quan Công ty xuất nhập khẩu Lào Cai

            • 22/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực