Quyết định 2055/QĐ-UBND

Quyết định 2055/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa (lần 3) vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2055/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa vận tải đường thủy nội địa Quảng Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2055/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 08 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH BẾN THỦY NỘI ĐỊA (LẦN 3) VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 1309/CĐTNĐ-PCTTr ngày 21/6/2016 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của các địa phương, đơn vị: UBND huyện Lệ Thủy tại Công văn số 1993/UBND ngày 09/12/2015, Công ty TNHH Một thành viên Chua Me Đất tại Tờ trình số 19/TTr-OXALIS ngày 26/4/2016 và Công ty TNHH Minh Tuấn tại Tờ trình số 79/TTr-CT ngày 23/5/2016;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1339/TTr-SGTVT ngày 28/6/2016 trình phê duyệt bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa (lần 3) vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục quy hoạch xây dựng mới 12 bến thủy nội địa vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, với nội dung như sau:

1. Bổ sung danh mục xây dựng mới 02 bến hành khách tại Điểm 4.4, Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh, như sau:

+ Bến hành khách tại Km28+500 phía bờ phải sông Son, thuộc địa phận xã Sơn Trạch.

+ Bến hành khách tại Km1+250 phía bờ phải sông Troóc, thuộc địa phận xã Phúc Trạch.

2. Bổ sung danh mục xây dựng mới 10 bến vật liệu cát, sạn trên các tuyến sông vào Phụ lục 4 kèm theo Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh, như sau:

TT

Tên bến

Lý trình, vị trí

Địa danh xã, huyện

Km

Bờ

Phải

Trái

 

Sông Kiến Giang (9 bến)

 

 

 

 

1

Bến vật liệu cát, sạn

27+300

 

x

Xuân Thủy, Lệ Thủy

2

Bến vật liệu cát, sạn

29+700

x

 

Mỹ Thủy, Lệ Thủy

3

Bến vật liệu cát, sạn

30+500

 

x

Xuân Thủy, Lệ Thủy

4

Bến vật liệu cát, sạn

30+800

x

 

Mỹ Thủy, Lệ Thủy

5

Bến vật liệu cát, sạn

30+900

x

 

Mỹ Thủy, Lệ Thủy

6

Bến vật liệu cát, sạn

32+050

 

x

Xuân Thủy, Lệ Thủy

7

Bến vật liệu cát, sạn

32+300

 

x

Mai Thủy, Lệ Thủy

8

Bến vật liệu cát, sạn

34+00

x

 

Mỹ Thủy, Lệ Thủy

9

Bến vật liệu cát, sạn

35+00

 

x

Mai Thủy, Lệ Thủy

 

Sông Gianh (01 bến)

 

 

 

 

1

Bến vật liệu cát, sạn

22+600

 

x

Quảng Liên, Quảng Trạch

Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cập nhật danh mục quy hoạch, công bố công khai và quản lý Quy hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện: Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch và Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2055/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2055/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2016
Ngày hiệu lực08/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2055/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2055/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa vận tải đường thủy nội địa Quảng Bình 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2055/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa vận tải đường thủy nội địa Quảng Bình 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2055/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Hữu Hoài
       Ngày ban hành08/07/2016
       Ngày hiệu lực08/07/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2055/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa vận tải đường thủy nội địa Quảng Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2055/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa vận tải đường thủy nội địa Quảng Bình 2016

           • 08/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực