Quyết định 206-CP

Quyết định 206-CP năm 1975 về việc thi hành chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ vào công tác ở miền Nam và cán bộ, chiến sĩ ở miền Nam ra miền Bắc do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 206-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1975 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THI HÀNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VÀO CÔNG TÁC Ở MIỀN NAM VÀ CÁN BỘ, CHIẾN SĨ Ở MIỀN NAM RA MIỀN BẮC

Trong tình hình mới, việc điều động cán bộ, chiến sĩ vào công tác ở miền Nam, cũng như việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ ở miền Nam ra miền Bắc để điều trị, điều dưỡng, học tập…đã trở thành việc bình thường;
Vì vậy, theo chủ trương của Bộ chính trị và thông tri của Ban Bí thư trung ương Đảng, Hội đồng Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Bãi bỏ các chế độ đã được ban hành theo quy định số 99-CV/TW ngày 14-07-1965, thông tri số 204-TT/TW  ngày 15-11-1967 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 01-CP ngày 02-01-1975 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2. – Các gia đình của cán bộ, chiến sĩ vào công tác, chiến đấu ở miền Nam đang hưởng trợ cấp theo quy định số 99-CV/TW ngày 14-07-1965 của Ban bí thư trung ương Đảng được tiếp tục hưởng trợ cấp đó cho đến hết năm 1975, nhưng không tính khoản phụ cấp chiến trường  25%.

Các cán bộ, chiến sĩ, học sinh ở miền ra miền Bắc đang hưởng các chế độ theo quy định số 01-CP ngày 02-01-1975 của Hội đồng Chính phủ, được tiếp tục hưởng các chế độ đó cho đến hết năm 1975.

Điều 3. ­– Các Bộ Lao động, Quốc phòng, Thương binh và xã hội, Tài chính, Y tế, Giáo dục, Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng Công đoàn Việt Nam và các Bộ, các ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và quy định cụ thể việc thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K. T.  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


Nguyễn Duy Trinh

 

Thuộc tính văn bản 206-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 206-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/11/1975
Ngày hiệu lực 06/12/1975
Ngày công báo 29/11/1975
Số công báo Số 21
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 206-CP chế độ cán bộ, chiến sĩ vào công tác ở miền Nam và cán bộ, chiến sĩ ở miền Nam ra miền Bắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 206-CP chế độ cán bộ, chiến sĩ vào công tác ở miền Nam và cán bộ, chiến sĩ ở miền Nam ra miền Bắc
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 206-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Nguyễn Duy Trinh
Ngày ban hành 21/11/1975
Ngày hiệu lực 06/12/1975
Ngày công báo 29/11/1975
Số công báo Số 21
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 21/11/1975

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 29/11/1975

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 06/12/1975

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực