Quyết định 206/QĐ-BTC

Quyết định 206/QĐ-BTC năm 2008 về khung giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 206/QĐ-BTC khung giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông


BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 206/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KHUNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH NỘI ĐỊA HẠNG PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BTC-BGTVT ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam;
Căn cứ kết quả thẩm định khung giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông của Bộ Giao thông Vận tải (Cục Hàng không Việt Nam) tại Công văn số 3244/CHK-TC ngày 27/12/2007;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Giá và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành mức tối đa khung giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông bán trên lãnh thổ Việt Nam (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau:

TT

Khoảng cách

Mức tối đa (đ/vé 1 chiều)

1

Dưới 300km

600.000

2

Từ 300km đến dưới 500km

800.000

3

Từ 500km đến dưới 850km

1.100.000

4

Từ 850km trở lên

1.700.000

Điều 2: Căn cứ quy định hiện hành về quản lý giá cước vận chuyển hàng không, mức tối đa khung giá cước do Nhà nước quy định, cự ly vận chuyển và tình hình thị trường, các Hãng hàng không quy định mức giá cụ thể trên các đường bay và điều kiện áp dụng theo phương thức đa dạng giá vé, tạo điều kiện thu hút các tầng lớp dân cư sử dụng phương tiện máy bay.

Các Hãng hàng không thực hiện công khai, minh bạch các loại giá vé máy bay và điều kiện áp dụng, thực hiện đầy đủ quy định hiện hành về niêm yết giá dịch vụ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2008. Các quy định về giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn các Hãng hàng không thực hiện quy định về mức tối đa khung giá cước tại Quyết định này, các quy định về quản lý giá tại Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 31/3/2007 hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 


Nơi nhận
:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư, Công thương ;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- TCty Hàng không Việt Nam; Cty CPHK Pacific;
- Các đơn vị thuộc Bộ:
 TCDN;CST;PC;TCT;
- Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 206/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu206/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực01/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 206/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 206/QĐ-BTC khung giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 206/QĐ-BTC khung giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu206/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành30/01/2008
        Ngày hiệu lực01/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 206/QĐ-BTC khung giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 206/QĐ-BTC khung giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông

            • 30/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực