Quyết định 2061/QĐ-UBND

Quyết định 2061/QĐ-UBND năm 2018 đính chính quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 2061/QĐ-UBND 2018 Quy định quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2061/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND , ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 150/BC-STP, ngày 09/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính điểm c, Khoản 1, Điều 17 Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND , ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

 “Các Sở ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng báo cáo định kỳ tình hình thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.”

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND , ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2061/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2061/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2018
Ngày hiệu lực25/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2061/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2061/QĐ-UBND 2018 Quy định quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2061/QĐ-UBND 2018 Quy định quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2061/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýLữ Quang Ngời
       Ngày ban hành25/09/2018
       Ngày hiệu lực25/09/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2061/QĐ-UBND 2018 Quy định quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2061/QĐ-UBND 2018 Quy định quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Long

            • 25/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực