Quyết định 2064/QĐ-TTg

Quyết định 2064/QĐ-TTg năm 2015 về ký kết Hiệp định vay giữa Việt Nam - Quỹ Ả rập Xê út cho Dự án tại tỉnh Lạng Sơn, Hà Nam, Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2064/QĐ-TTg ký kết hiệp định vay Việt Nam Quỹ Ả rập Xê út 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2064/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH VAY GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ QUỸ Ả RẬP XÊ ÚT CHO DỰ ÁN TẠI CÁC TỈNH LẠNG SƠN, HÀ NAM, HÒA BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại t trình số 10329/BKHĐT-KTĐN ngày 20 tháng 11 năm 2015, Bộ Tài chính tại các tờ trình: số 14934/BTC-QLN ngày 22 tháng 10 năm 2015, 17105/BTC-QLN ngày 18 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tên Dự án Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơnthành “Đường trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn”, tên tiếng Anh là “Center of Tan Yen Commune Road Project”, và các nội dung điều chỉnh khác tại tờ trình nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Thông qua nội dung dự tho Hiệp định vay giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ Ả rập Xê út cho các Dự án: Dự án “Đường trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn” của tỉnh Lạng Sơn; Dự án “Đầu tư mở rộng trường Cao đẳng nghề Hà Nam” của tỉnh Hà Nam; và Dự án “Mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình” của tỉnh Hòa Bình tại các tờ trình nêu trên của Bộ Tài chính.

Điều 3. Cơ chế tài chính trong nước đối với vốn vay ODA:

- Đối với Dự án “Đường trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn” của tỉnh Lạng Sơn: Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ để thực hiện Dự án.

- Đối với Dự án “Đầu tư mở rộng trường Cao đẳng nghề Hà Nam” của tỉnh Hà Nam: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vay lại 30% giá trị vốn vay nước ngoài.

- Đối với Dự án “Mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình” của tỉnh Hòa Bình: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình vay lại 20% giá trị vốn vay nước ngoài.

Điều 4. y quyền cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung thay mặt Chính phủ ký Hiệp định vay trên với Đại diện Quỹ Ả rập Xê út.

Điều 5. Bộ Ngoại giao thông báo với Quỹ Ả rập Xê út về người được ủy quyền ký Hiệp định vay phía Việt Nam.

Điều 6. Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho Hiệp định vay sau khi ký kết.

Điều 7. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lạng Sơn, Hà Nam, Hòa Bình tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm bố trí vốn đối ứng theo đúng cam kết để thực hiện Dự án đúng tiến độ, hiệu quả và đúng mục đích.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực t ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lạng Sơn, Hà Nam, Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;

- UBND các tnh: Lạng Sơn, Hà Nam, Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). N
Đ

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2064/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2064/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2015
Ngày hiệu lực25/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2064/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2064/QĐ-TTg ký kết hiệp định vay Việt Nam Quỹ Ả rập Xê út 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2064/QĐ-TTg ký kết hiệp định vay Việt Nam Quỹ Ả rập Xê út 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2064/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành25/11/2015
        Ngày hiệu lực25/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2064/QĐ-TTg ký kết hiệp định vay Việt Nam Quỹ Ả rập Xê út 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2064/QĐ-TTg ký kết hiệp định vay Việt Nam Quỹ Ả rập Xê út 2015

            • 25/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực