Quyết định 207-LN/QĐ

Quyết định 207-LN/QĐ năm 1961 về việc lập Lâm trường Yên Bình, tỉnh Yên Bái, trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp do Chủ nhiệm Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 207-LN/QĐ

  Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP LÂM TRƯỜNG YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI, TRỰC THUỘC TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

 CHỦ NHIỆM TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ tháng 04 năm 1960 thành lập Tổng cục Lâm nghiệp;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo khai thác lâm sản huyện Yên Bình đã được Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái thông qua,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thống nhất hạt Lâm nghiệp huyện Yên Bình của Ty Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái vào xí nghiệp lâm nghiệp Thác Bà và lấy tên là lâm trường Yên Bình, trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

Có nhiệm vụ:

- Thay thế Ty Lâm nghiệp Yên Bái, chịu trách nhiệm trước Tổng cục và Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái quản lý kinh doanh toàn bộ diện tích rừng và đất rừng thuộc địa giới huyện Yên Bình.

- Tổ chức khai thác các loại lâm sản như gỗ, củi, than, tre, nứa, lá trong các khu rừng thuộc 2 huyện Yên Bình, Lục Yên tỉnh Yên Bái, sẽ bị ngập theo kế hoạch trị thủy sông Hồng, đồng thời tổ chức khai thác lâm sản tu bổ, cải tạo, trồng rừng, và bảo vệ quản lý rừng ở những khu rừng không bị ngập thuộc huyện Yên Bình.

Điều 2. – Lâm trường Yên Bình là một đơn vị hạch toán kinh tế, đặt dưới quyền điều khiển của  một Giám đốc và một hay hai Phó Giám đốc giúp việc, chi tiết tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn quan hệ công tác lề lối làm việc của lâm trường Tổng cục đã có thông tư hướng dẫn số 04-LN/TT ngày 13-12-1960.

Điều 3. Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái, ông trưởng ty Lâm nghiệp Yên Bái, ông Giám đốc Lâm trường Thác bà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

CHỦ NHIỆM TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
 
 


Nguyễn Tạo

 

Thuộc tính văn bản 207-LN/QĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 207-LN/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/05/1961
Ngày hiệu lực 15/06/1961
Ngày công báo 14/06/1961
Số công báo Số 22
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 207-LN/QĐ lập Lâm trường Yên Bình, tỉnh Yên Bái thuộc Tổng cục Lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 207-LN/QĐ lập Lâm trường Yên Bình, tỉnh Yên Bái thuộc Tổng cục Lâm nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 207-LN/QĐ
Cơ quan ban hành Tổng cục Lâm nghiệp
Người ký Nguyễn Tạo
Ngày ban hành 31/05/1961
Ngày hiệu lực 15/06/1961
Ngày công báo 14/06/1961
Số công báo Số 22
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 31/05/1961

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 14/06/1961

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/06/1961

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực