Quyết định 2075/QĐ-BNN

Quyết định 2075/QĐ-BNN năm 2007 đính chính Quyết định 33/2007/QĐ-BNN Quy định công nhận phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu, người kiểm định phân bón do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2075/QĐ-BNN đính chính 33/2007/QĐ-BNN công nhận phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu kiểm định phân bón


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
*******

Số : 2075/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2007/QĐ-BNN NGÀY 23/4/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 104/2004/NĐ-CP">04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động Công báo ở Trung ương;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số 33/2007/QĐ-BNN như sau:

TT

Tên văn bản

Trang

Đã in là

Sửa lại là

1

Quy định công nhận phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu, người kiểm định phân bón

18

Mục 8.3

Mục 9

Mục 10

Mục 7

Mục 8

Mục 9

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Bạch Quốc Khang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2075/QĐ-BNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2075/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/07/2007
Ngày hiệu lực 09/07/2007
Ngày công báo 26/07/2007
Số công báo Từ số 504 đến số 505
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2075/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 2075/QĐ-BNN đính chính 33/2007/QĐ-BNN công nhận phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu kiểm định phân bón


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2075/QĐ-BNN đính chính 33/2007/QĐ-BNN công nhận phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu kiểm định phân bón
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2075/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Bạch Quốc Khang
Ngày ban hành 09/07/2007
Ngày hiệu lực 09/07/2007
Ngày công báo 26/07/2007
Số công báo Từ số 504 đến số 505
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2075/QĐ-BNN đính chính 33/2007/QĐ-BNN công nhận phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu kiểm định phân bón

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2075/QĐ-BNN đính chính 33/2007/QĐ-BNN công nhận phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu kiểm định phân bón

 • 09/07/2007

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 26/07/2007

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 09/07/2007

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực