Quyết định 208/2003/QĐ-TTg

Quyết định 208/2003/QĐ-TTg về việc đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 208/2003/QĐ-TTg đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thuộc Trung ương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 208/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ THÀNH SỞ TÀI CHÍNH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ở mỗi cấp, ngày 25 tháng 6 năm 1996;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính cấp mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : TCCB (5b), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn KhảiĐã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 208/2003/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu208/2003/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2003
Ngày hiệu lực29/10/2003
Ngày công báo14/10/2003
Số công báoSố 166
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 208/2003/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 208/2003/QĐ-TTg đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thuộc Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 208/2003/QĐ-TTg đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thuộc Trung ương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu208/2003/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành10/10/2003
        Ngày hiệu lực29/10/2003
        Ngày công báo14/10/2003
        Số công báoSố 166
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 208/2003/QĐ-TTg đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thuộc Trung ương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 208/2003/QĐ-TTg đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thuộc Trung ương

            • 10/10/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2003

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực