Quyết định 208/QĐ-UBND

Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 208/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh phân công nhiệm vụ giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GIÚP ĐỠ CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 5671/QĐ-BQP ngày 14/12/2017 của Bộ Quốc phòng về việc điều chuyển đoàn KT - QP 379 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên về trực thuộc Quân khu 2 của Bộ Quốc phòng;

Tiếp theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 275/SKHĐT-TH ngày 06/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với nội dung như sau:

1. Đã phân công (theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên)

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giúp đỡ 04 xã: Xã Nậm Kè, xã Quảng Lâm, xã Pá Mỳ và xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé.

2. Phân công điều chỉnh

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giúp đỡ 02 xã: xã Pá Mỳ và xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé.

- Đoàn KT - QP 379 giúp đỡ 02 xã: xã Nậm Kè và xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé.

Điều 2. Nội dung phê duyệt điều chỉnh tại quyết định này, điều chỉnh cho các nội dung tương ứng đã phê duyệt tại theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh. Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đoàn KT-QP 379 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 208/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu208/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2018
Ngày hiệu lực15/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 208/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 208/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh phân công nhiệm vụ giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 208/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh phân công nhiệm vụ giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu208/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành15/03/2018
        Ngày hiệu lực15/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 208/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh phân công nhiệm vụ giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn Điện Biên

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 208/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh phân công nhiệm vụ giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn Điện Biên

             • 15/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực