Quyết định 2083/QĐ-BCT

Quyết định 2083/QĐ-BCT năm 2011 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2083/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2083/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG NHÓM KHOÁNG CHẤT CÔNG NGHIỆP (SERPENTIN, BARIT, GRAFIT, FLUORIT, BENTONIT, DIATOMIT VÀ TALC) ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-HĐTLKS ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng Đánh giá trữ lượng Khoáng sản về việc phê duyệt trữ lượng sét bentonit trong “báo cáo thăm dò sét bentonit tại khu vực Nha Mé 2, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ công văn số 800/ĐCKS-KS ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc xem xét, bổ sung quy hoạch khai thác, chế biến quặng sét bentonit tại tỉnh Bình Thuận tại Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung mỏ sét bentonit Nha Mé 2, thuộc xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận với công suất chế biến giai đoạn đến năm 2015 và giai đoạn 2016 ÷ 2025 là 100.000 ÷ 150.000 tấn/năm vào Phụ lục 15 (Danh mục dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng bentonit quy mô công nghiệp) tại Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025;

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2083/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2083/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2011
Ngày hiệu lực28/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2083/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 2083/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2083/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2083/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýLê Dương Quang
       Ngày ban hành28/04/2011
       Ngày hiệu lực28/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2083/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2083/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến

           • 28/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực