Quyết định 2086/QĐ-CTN

Quyết định 2086/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2086/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Hàn Quốc


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2086/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 378/TTr-CP ngày 17/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 62 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2086/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Kim Ji Won, sinh ngày 20/02/2014 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 204 ho Dongya-bill 43-10 Sinjuk 3-gil, Gwangdo-myeon, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nam

2. Pham Lee Gua, sinh ngày 25/12/2013 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # Gyenganro 25beon-gil 32 Gwangju-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nam

3. Trần Long Vũ, sinh ngày 25/8/2007 tại Hải Dương

Hiện trú tại: # San 17, Sindang-dong, Jung-gu, Seoul

Giới tính: Nam

4. Cho Re Sang, sinh ngày 04/5/2013 tại Hải Dương

Hiện trú tại: # 12 Seong-ri, Inju-myeon, Seosan-si, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nam

5. Yoon Jihyeon, sinh ngày 23/4/2008 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 477-9 Yonggae-ro, Yonggung-myeon, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do 757-832

Giới tính: Nam

6. Cao Đỗ Thảo Vy, sinh ngày 01/10/2008 tại Sơn La

Hiện trú tại: # 24-18 Dara 2-gil, Ssangchaek-myeon, Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

7. Hoàng Lê Yến Vy, sinh ngày 17/11/2007 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # 5-12 Yongdu-daero 36-gil, Bongyang-eup, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

8. Bhin Ngọc Chi, sinh ngày 27/9/2013 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 412-5 Samlak-dong, Sasang-gu, Busan

Giới tính: Nữ

9. Đinh Vũ Trà My, sinh ngày 27/9/2007 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 16-5, Seodaeguro 64-gil, Seo-gu, Daegu-si

Giới tính: Nữ

10. Võ Minh Khuê, sinh ngày 07/7/2010 tại Nam Định

Hiện trú tại: # 824, Neospot Apt, Shinjeon-daero 122, Busanjin-gu, Busan

Giới tính: Nữ

11. Lee Sieun, sinh ngày 30/12/2006 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: #468 Oseong-ro, Hwasun-eup, Hwasun-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

12. Cho Thanh Vy, sinh ngày 24/9/2011 tại An Giang

Hiện trú tại: # 57-2 Gunha-ri, Wolgot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

13. Cho Phúc Thịnh, sinh ngày 04/6/2013 tại An Giang

Hiện trú tại: # 57-2 Gunha-ri, Wolgot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nam

14. Nguyễn Kim Su Bin, sinh ngày 10/02/2013 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 690-834 Samseong-ro 5gil, Jeju-si, Jeju-do

Giới tính: Nữ

15. Đinh Vũ Huyền Trang, sinh ngày 28/5/2010 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # 736 Seoksan-ri, Dong-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

16. Gim Eun Bin, sinh ngày 26/02/2013 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 204dong 1408ho, Wolgoksanjeongno, 96-21, Gwangsan-gu, Gwangju-si

Giới tính: Nam

17. Hoàng Hà Vi, sinh ngày 12/5/2007 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # 421 Samjakro 424beongil Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

18. Hwang Ah Ram, sinh ngày 06/01/2015 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 151-015 551-36 Sillim-dong, Gwanak-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

19. Trương Hoàng Long, sinh ngày 15/02/2002 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 829-1 Juyeon-ri, Docho-myeon, Sinan-gu, Jeollanam-do

Giới tính: Nam

20. Đồng Bảo Long, sinh ngày 12/10/2006 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # Wondongno 97-1, 108ho, Buk-myeon, Inje-gun, Gangwon-do

Giới tính: Nam

21. Hyun Jimin, sinh ngày 08/10/1999 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 66 Geumiro 1193beon-gil, Samsung-myeon, Eumsung-gun, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

22. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 26/5/2013 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: # 525 Jinan-dong, Hwaseong, Gyeonggi

Giới tính: Nữ

23. Võ Thị Kim Huệ, sinh ngày 25/5/1985 tại Long An

Hiện trú tại: 263 Gulun-ro, 279beon-gil, Hwachon-myeon, Hongcheon-gun, Gangwon-do

Giới tính: Nữ

24. Vũ Văn Thế, sinh ngày 13/5/1994 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: # 20 Musan-ro, 62beon-gil, Buk-gu, Gwangju

Giới tính: Nam

25. Nguyễn Thị Kim Ngoan, sinh ngày 16/01/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 711 Ungok-ri, Nam-myeon, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

26. Nguyễn Tuấn Linh, sinh ngày 14/01/1994 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: # 173 Songhae-myeon, Ganghwa-gun, Incheon

Giới tính: Nam

27. Huỳnh Thị Yến Trinh, sinh ngày 20/02/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: # 744, Juksan-ri, Jinan-eup, Jinan-gun, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

28. Nguyễn Thị Cẩm Yến, sinh ngày 19/01/1993 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: # 156-020 Daebang-dong san37, Dongjak-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 10/3/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 18 Wonil 2-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

30. Vũ Chí Công, sinh ngày 01/01/1995 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # Wangneung 2-gil 4(Gaeun-eup) Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nam

31. Huỳnh Như, sinh ngày 12/02/1997 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: # 445-390, 212-1 Taeallo 95beon-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

32. Võ Thị Lệ Diễm My, sinh ngày 18/3/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: # 67 Sanggok-ro, Naeseo-eup, Mansanhoewon-gu, Changwon-si, Gyoengsangnam-do

Giới tính: Nữ

33. Võ Yến Phương, sinh ngày 06/12/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: # 56-1 Yanghwa-ro, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

34. Phạm Thị Huyền Trang, sinh ngày 25/3/1995 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: # 578 Wonmun-ro, Munhak-eup, Wonju-si, Ganwon-do

Giới tính: Nữ

35. Lê Thị Mai, sinh ngày 23/9/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # 21-2 Daein-ro, 340beon-gil, Hadae-dong, Jinju-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

36. Phan Bích Thảo, sinh ngày 09/3/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 325, Yongwan-dong, Chunju-si, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

37. Trần Thị Kim Phúc, sinh ngày 18/8/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: # 128-7 Wonpyeong-ri, Hwangryung-myeon, Jangseong-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Thị Cẩm Dung, sinh ngày 20/6/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: # 144 Gimpohangang 2-ro, Gimpo-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

39. Nguyễn Thị Tú, sinh ngày 12/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 33 Dobong-ro 77-gil, Gangbuk-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh ngày 23/02/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: # 1494, Macha-ri, Buk-myeon, Yeongwol-gun, Gangwon-do

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 19/8/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: # 545-6, Yeonsu 1-dong, Yeonsu-gu, Incheon

Giới tính: Nữ

42. Lâm Thị Thanh Phương, sinh ngày 19/3/1988 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: # 9 Sosa-ro 310beon-gil, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 420-818

Giới tính: Nữ

43. Võ Thị Ngọc Nhơn, sinh ngày 24/11/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: # 338-13 Gabong-dong, Guro-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

44. Vòng Lục Múi, sinh ngày 08/8/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: # 305-1009, Haksan-ro 7-gil 09, Dalseo-gu, Daegu-si

Giới tính: Nữ

45. Nguyễn Mộng Thu, sinh ngày 30/11/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: # 24-7 Deokcheon 2-gil, Gundong-myeon, Gangjin-gu, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

46. Hà Ngọc Giàu, sinh ngày 27/12/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: # 404-290 Bongsu-daero, 1440 beong-gil, 17-2 Seo-gu, Incheon-si

Giới tính: Nữ

47. Thái Thị Huỳnh Như, sinh ngày 30/9/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: # 997 Gusan-ri, Geunnam-myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Thị Liễn, sinh ngày 05/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 517, Mannam-ro 72, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

49. Nguyễn Văn Thạch, sinh ngày 25/11/1995 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 7069-170 Uksucheon-ro 87, Suseong-gu, Daegu

Giới tính: Nam

50. Lý Kim Bưởi, sinh ngày 15/02/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: # 611-346 Nambumin-dong, Seo-gu, Busan 602-020

Giới tính: Nữ

51. Cao Thị Trang, sinh ngày 10/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 637-5 Yongam-dong, Sangdang-gu, Cheonju-si, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Thị Thìn, sinh ngày 20/12/1989 tại Lào Cai

Hiện trú tại: # 522, Guro-dong, Guro-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

53. Phạm Mai Chúc, sinh ngày 06/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # San 36, Wolgok-ri, Songak-eup, Dangjin-si, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

54. Cao Thị Cừu, sinh ngày 01/01/1965 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 34 Eungubinamro, Yuseong-gu, Daejeon

Giới tính: Nữ

55. Nguyễn Văn Phương, sinh ngày 01/12/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: # 77-1 Songra-ri, Maesong-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi

Giới tính: Nam

56. Đỗ Huỳnh Đào, sinh ngày 25/6/1972 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: # 112-0 Dasan-ro 42-gil, Jung-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

57. Lê Thị Ướt, sinh ngày 06/01/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: # 106-10, Haenggok 3-gil, Samrangjin-eup, Milyang-si, Gyeongsangnam

Giới tính: Nữ

58. Phạm Thị Thùy, sinh ngày 09/01/1997 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: # 124 Taebong-ro, Sohol-eup, Pocheon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

59. Đỗ Anh Vân, sinh ngày 18/3/1979 tại Kon Tum

Hiện trú tại: # 46 Neunggok-ro 45beon-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

60. Nguyễn Thị Hoàng Yến, sinh ngày 20/3/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: # 17-2 Jeongwangcheon-ro 369beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 15/10/1980 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: # 13-6 Hageum-ro 43beon-gil, Uijeongbu-si, Gyeonggi

Giới tính: Nữ

62. Trần Hồng Vạn, sinh ngày 24/4/1989 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: # 40-2 Ganae-gil Wando-eup, Jeollanam-do.

Giới tính: Nữ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2086/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2086/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2015
Ngày hiệu lực18/09/2015
Ngày công báo01/10/2015
Số công báoTừ số 1023 đến số 1024
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2086/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 2086/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Hàn Quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2086/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Hàn Quốc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2086/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành18/09/2015
        Ngày hiệu lực18/09/2015
        Ngày công báo01/10/2015
        Số công báoTừ số 1023 đến số 1024
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 2086/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Hàn Quốc

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 2086/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Hàn Quốc

             • 18/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/10/2015

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/09/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực