Quyết định 2089/QĐ-BTC

Quyết định 2089/QĐ-BTC năm 2007 đính chính Quyết định 28/2007/QĐ-BTC đối với Quy tắc và Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2089/QĐ-BTC đính chính Quyết định 28/2007/QĐ-BTC Quy tắc Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2089/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2007/QĐ-BTC NGÀY 24/4/2007 ỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1966, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;  
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính sai sót đối với Quy tắc và Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc và Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như sau:

- Tại Quy tắc bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: Bổ sung trước Điều 1:

“Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG”

- Tại Biểu phí bảo hiểm, dòng có mã số 16721 được sửa lại như sau:

16721

Nhà máy đóng tầu và sửa chữa tầu

1,75

- Tại Phụ lục 2, Bảng tính mức khấu trừ tối thiểu được sửa lại như sau:

Đơn vị tính: USD

Giá trị bảo hiểm

Mức khấu trừ tối thiểu

Tới 100.000

500.000

2.500.000

5.000.000

10.000.000

30.000.000

200

500

1.000

2.000

3.000

5.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT , Vụ BH.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đinh Văn Nhã

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2089/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2089/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2007
Ngày hiệu lực15/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2089/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2089/QĐ-BTC đính chính Quyết định 28/2007/QĐ-BTC Quy tắc Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2089/QĐ-BTC đính chính Quyết định 28/2007/QĐ-BTC Quy tắc Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2089/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐinh Văn Nhã
       Ngày ban hành15/06/2007
       Ngày hiệu lực15/06/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2089/QĐ-BTC đính chính Quyết định 28/2007/QĐ-BTC Quy tắc Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2089/QĐ-BTC đính chính Quyết định 28/2007/QĐ-BTC Quy tắc Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

           • 15/06/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực