Quyết định 2090/QĐ-BNN-TY

Quyết định 2090/QĐ-BNN-TY năm 2012 ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 33/2012/TT-BNNPTNT và Thông tư 34/2012/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 2090/QĐ-BNN-TY năm 2012 ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 33 đã được thay thế bởi Quyết định 5530/QĐ-BNN-PC năm 2014 bãi bỏ văn bản Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn và được áp dụng kể từ ngày 24/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2090/QĐ-BNN-TY năm 2012 ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 33


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2090/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH ĐỐI VỚI THÔNG TƯ SỐ 33/2012/TT-BNNPTNT VÀ THÔNG TƯ SỐ 34/2012/TT-BNNPTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 33/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm và Thông tư số 34/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ, quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.W;
- Sở NN&PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc T.W;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế, Thanh tra, Văn phòng, Cục Thú y, Cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ NN và PTNT);
- Các đơn vị thuộc Cục Thú y;
- Công báo; Website Chính phủ (06);
- Lưu: VT, TY (04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2090/QĐ-BNN-TY

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2090/QĐ-BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2012
Ngày hiệu lực30/08/2012
Ngày công báo12/09/2012
Số công báoTừ số 591 đến số 592
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2090/QĐ-BNN-TY

Lược đồ Quyết định 2090/QĐ-BNN-TY năm 2012 ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 33


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2090/QĐ-BNN-TY năm 2012 ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 33
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2090/QĐ-BNN-TY
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýDiệp Kỉnh Tần
       Ngày ban hành30/08/2012
       Ngày hiệu lực30/08/2012
       Ngày công báo12/09/2012
       Số công báoTừ số 591 đến số 592
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2090/QĐ-BNN-TY năm 2012 ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 33

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2090/QĐ-BNN-TY năm 2012 ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 33