Quyết định 2090/QĐ-CTN

Quyết định 2090/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2090/QĐ-CTN thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2090/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 396/TTr-CP ngày 26/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 96 công dân hiện đang cư trú tại Công hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2090/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Phạm Ngọc Hà My, sinh ngày 05.01.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vincent-van-Goh-Str. 10, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

2. Chử Đức Khánh, sinh ngày 28.01.1992 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Schildhornstr. 69, 12163 Berlin

Giới tính: Nam

3. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 06.8.1982 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Salzbrunner Str. 18, 14193 Berlin

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Quốc An Louis, sinh ngày 26.6.2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Salzbrunner Str. 18, 14193 Berlin

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Phúc An Lukas, sinh ngày 17.12.2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Salzbrunner Str. 18, 14193 Berlin

Giới tính: Nam

6. Nguyễn Thu An, sinh ngày 19.5.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alexander Str. 27, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Hồng Kỳ, sinh ngày 04.5.1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Neupervertstr. 80, 29410 Salzwedel

Giới tính: Nam

8. Nguyễn Viết Linh, sinh ngày 16.4.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dresdner Str. 295d, 01705 Freital

Giới tính: Nam

9. Lại Hợp Dương, sinh ngày 09.8.1968 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Carl-Severing-Str. 60, 28329 Bremen

Giới tính: Nam

10. Lại Hợp Long, sinh ngày 18.11.2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Carl-Severing-Str. 60, 28329 Bremen

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Mạnh Lân, sinh ngày 16.9.1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ernst-Schneller-Str. 1, 14974 Ludwigsfelde

Giới tính: Nam

12. Lê Hùng, sinh ngày 30.10.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Walter-Felsenstein-Str. 11, 12687 Berlin

Giới tính: Nam

13. Đào Thị Khánh Linh, sinh ngày 03.12.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lindenallee 9, 18273 Güstrow

Giới tính: Nữ

14. Phạm Thị Lan Hương, sinh ngày 06.8.1982 tại Nam Định

Hiện trú tại: Berlinerstr. 28a, 06886 Wittenburg

Giới tính: Nữ

15. Phạm Jennifer Bảo Anh, sinh ngày 13.8.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berlinerstr. 28a, 06886 Wittenburg

Giới tính: Nữ

16. Vũ Thị Hiển, sinh ngày 25.3.1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lange Herzogstr. 39, 38300 Wolfenbüttel

Giới tính: Nữ

17. Trần Minh Nguyệt, sinh ngày 09.3.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schiffer Str. 23, 27568 Bremerhaven

Giới tính: Nữ

18. Trần Victoria Quế Chi, sinh ngày 13.12.2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schiffer Str. 23, 27568 Bremerhaven

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 21.02.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neues Zentrum 4, 31275 Lehrte

Giới tính: Nữ

20. Thạch Samy, sinh ngày 18.9.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Theaterstr. 15, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nữ

21. Bùi Thị Thơm, sinh ngày 25.8.1971 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Karl-Imhoff-Weg 26, 30165 Hannover

Giới tính: Nữ

22. Lê Văn Đồng, sinh ngày 03.10.1983 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Sangerhäuser Str. 34, 06295 Lutherstadt Eisleben

Giới tính: Nam

23. Trịnh Thị Hảo, sinh ngày 16.3.1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Sangerhäuser Str. 34, 06295 Lutherstadt Eisleben

Giới tính: Nữ

24. Dương Thị Thái Hà, sinh ngày 22.11.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ansbacher Straße 68, 28215 Bremen

Giới tính: Nữ

25. Trần Duy Dũng, sinh ngày 03.02.1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lange Herzogstr. 39, 38300 Wolfenbüttel

Giới tính: Nam

26. Bùi Hoàng Đức, sinh ngày 04.6.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dresdner Str. 275, 01705 Freital

Giới tính: Nam

27. Bùi Hữu Việt, sinh ngày 16.4.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dresdner Str. 275, 01705 Freital

Giới tính: Nam

28. Phạm Nguyễn Kim Thư, sinh ngày 08.02.2006 tại Đan Mạch

Hiện trú tại: Nordstrandring 24, 22926 Ahrensburg

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 21.12.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Birkenweg 2, 14943 Luckenwalde

Giới tính: Nam

30. Tăng Gia Huy Kevin, sinh ngày 08.3.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eisenbahnstr. 134, 15517 Fürstenwalde (Spree)

Giới tính: Nam

31. Tăng Mỹ Linh Anna, sinh ngày 08.3.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eisenbahnstr. 134, 15517 Fürstenwalde (Spree)

Giới tính: Nữ

32. Trần Lê Quốc Anh, sinh ngày 01.11.1995 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Burg 5, 14943 Luckenwalde

Giới tính: Nam

33. Hoàng Minh Tuân, sinh ngày 02.7.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Poststr. 19, 01159 Dresden

Giới tính: Nam

34. Tạ Thanh Thảo, sinh ngày 08.11.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koppenstr. 19, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

35. Bùi Hải Nam, sinh ngày 02.11.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kohlrauschstr. 1, 10587 Berlin

Giới tính: Nam

36. Nguyễn Việt Dũng, sinh ngày 22.6.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Straße des Friedens 9, 17291 Prenzlau

Giới tính: Nam

37. Hoàng Mạnh Quân, sinh ngày 21.4.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neustädter Berggasse 3, 02953 Bad Muskau

Giới tính: Nam

38. Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 26.02.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Borkheider Str. 3, 12689 Berlin

Giới tính: Nam

39. Lê Thị Hoài Thu, sinh ngày 26.02.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grevesmühlener Str. 22, 13059 Berlin

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Phi Yến Anna, sinh ngày 08.9.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Seefelder Str. 48, 13053 Berlin

Giới tính: Nữ

41. Hoàng Hà Linh, sinh ngày 07.9.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fr.-Bodelschwingh-Str. 4, 02943 Weißewasser/OL

Giới tính: Nữ

42. Nguyễn Quang Khải, sinh ngày 18.12.1995 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Schönhauser Allee 72a, 10437 Berlin

Giới tính: Nam

43. Bạch Thanh Tú, sinh ngày 22.4.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schulenburgerland Str 119A, 30165 Hannover

Giới tính: Nữ

44. Trần Thị Ngọc Anh, sinh ngày 23.5.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stargarder Str. 37, 10437 Berlin

Giới tính: Nữ

45. Bùi David Thanh Long, sinh ngày 15.02.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Halemweg 15, 13627 Berlin

Giới tính: Nam

46. Tạ Kiều My, sinh ngày 03.5.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karl-Marx-Allee 51, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

47. Nguyễn Trung Đức, sinh ngày 06.02.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Moor Str.2, 21073 Hamburg

Giới tính: Nam

48. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 02.01.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Moor Str.2, 21073 Hamburg

Giới tính: Nam

49. Bùi Hà My, sinh ngày 12.01.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Radebeuler Str. 3D, 01640 Coswig

Giới tính: Nữ

50. Phạm Hoàng Sơn, sinh ngày 17.10.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dresdner Str. 218, 01705 Freital

Giới tính: Nam

51. Nguyễn Nam Giang, sinh ngày 17.02.1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kamminer Str. 32, 10589 Berlin

Giới tính: Nam

52. Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 24.5.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Probsteierstr. 2a, 22049 Hamburg

Giới tính: Nam

53. Nguyễn Vi An, sinh ngày 15.3.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Buhrow Str. 1, 12167 Berlin

Giới tính: Nữ

54. Nguyễn Tiến Dân, sinh ngày 27.4.1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Warnitzer Str. 30, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

55. Kiều Diệu Hiền, sinh ngày 23.7.1997 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schumannweg 1, 31787 Hameln

Giới tính: Nữ

56. Ngô Gia Bảo Wy, sinh ngày 13.02.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nicolaistr. 5, 08056 Zwickau

Giới tính: Nữ

57. Trần Đức Đạt, sinh ngày 30.4.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hettnerweg 30, 13581 Berlin

Giới tính: Nam

58. Nguyễn Gia An, sinh ngày 15.3.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Höchste Str. 17, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

59. Đỗ Bảo Chung, sinh ngày 09.6.1985 tại Nam Định

Hiện trú tại: Pücklerstr. 41, 10997 Berlin

Giới tính: Nam

60. Trần Hà Thiên Kim, sinh ngày 07.10.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Potsdamerstr. 96, 14974 Ludwigsfelde

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Chí Cường, sinh ngày 22.10.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Visbekerstr. 58, 27793 Wildehausen

Giới tính: Nam

62. Nguyễn Trang Anh, sinh ngày 03.6.1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Fuhlsbütteler 139, 22305 Hamburg

Giới tính: Nữ

63. Đỗ Đức Trung, sinh ngày 27.6.1993 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Isländische Str. 1, 10439 Berlin

Giới tính: Nam

64. Dương Thị Như Trang, sinh ngày 11.10.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Uhlandstr. 184, 10623 Berlin

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Ngọc Hòa, sinh ngày 10.11.1987 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Landsberger Allee 251, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

66. Lê Trung Khiêm, sinh ngày 18.01.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nordlicht 26, 31275 Lehrte

Giới tính: Nam

67. Lê Trung Hưng Samuel, sinh ngày 31.10.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nordlicht 26, 31275 Lehrte

Giới tính: Nam

68. Khương Anh Đức, sinh ngày 21.3.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bleicherstr. 16, 27793 Wildehausen

Giới tính: Nam

69. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 11.8.1987 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Am Steinberg 2, 13086 Berlin

Giới tính: Nữ

70. Lâm Nguyễn Hoàng Sơn, sinh ngày 28.7.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Markt 5, 09661 Hainichen

Giới tính: Nam

71. Đồng Đức Anh Tony, sinh ngày 08.5.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brunnenweg 3, 85435 Erding

Giới tính: Nam

72. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 05.11.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Angerstr. 9, 07407 Rudolstadt

Giới tính: Nam

73. Hà Lệ Nhi, sinh ngày 25.7.1998 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Grevesmühlener Str. 32, 13059 Berlin

Giới tính: Nữ

74. Nguyễn Tuy Tuân, sinh ngày 28.12.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 461, 26689 Apen

Giới tính: Nam

75. Hoàng Thị Nguyệt Thu, sinh ngày 09.4.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rungerstr. 16, 18055 Rostock

Giới tính: Nữ

76. Hồ Sĩ Sông Hương, sinh ngày 01.3.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Mühlentor 18, 19417 Warin

Giới tính: Nam

77. Phạm Mạnh Cường, sinh ngày 31.7.1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Josef-Orlopp-Str. 5, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

78. Nguyễn Huyền Trang Anna, sinh ngày 04.5.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Markt 45, 26506 Norden

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Xuân Diệu Linh, sinh ngày 05.12.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Andreasstr. 47, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

80. Nguyễn Thị Ngọc Minh, sinh ngày 30.9.1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Alte Dorfstr. 61, 39326 Angern

Giới tính: Nữ

81. Vũ Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 15.6.1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Fritz-Eler-Allee 104, 12351 Berlin

Giới tính: Nữ

82. Trần Phương Lan, sinh ngày 15.9.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kasseler Str. 61, 98574 Schmalkalden

Giới tính: Nữ

83. Trần Linh Đan, sinh ngày 22.11.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kasseler Str. 61, 98574 Schmalkalden

Giới tính: Nữ

84. Trần Quốc Dương, sinh ngày 14.02.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kasseler Str. 61, 98574 Schmalkalden

Giới tính: Nam

85. Nguyễn Đức Mạnh, sinh ngày 01.5.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Norderstr. 2, 26409 Wittmund

Giới tính: Nam

86. Dương Thị Thu Hiền, sinh ngày 06.9.1993 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: LohbraggerlandStr. 153, 21031 Hamburg

Giới tính: Nữ

87. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 06.8.2000 tại Nam Định

Hiện trú tại: Randowstr. 8, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 11.8.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Faradaystraße 18, 04159 Leipzig

Giới tính: Nam

89. Trần Quốc Tuấn, sinh ngày 25.6.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Erfurterstr. 28A, 03046 Cottbus

Giới tính: Nam

90. Nguyễn Quỳnh Mai, sinh ngày 15.02.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Franzosenstr. 24, 39288 Burg

Giới tính: Nữ

91. Phùng Đình Ngọc Thảo, sinh ngày 27.12.1984 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Eisenzahnstr. 18, 10709 Berlin

Giới tính: Nữ

92. Chử Tony Hiếu, sinh ngày 25.4.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Goethestr. 31b, 04924 Badliebenwerda

Giới tính: Nam

93. Lê Hương Giang, sinh ngày 06.11.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landsberger Allee 81, 10407 Berlin

Giới tính: Nữ

94. Nguyễn Lan Phương, sinh ngày 22.8.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Klostergang 5, 24937 Flensburg

Giới tính: Nữ

95. Kiều Quang Minh, sinh ngày 12.3.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sperlingstr. 07, 17034 Neubrandenburg

Giới tính: Nam

96. Nguyễn Lisa Thảo Nguyên, sinh ngày 21.8.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bleich 2a, 19243 Wittenburg.

Giới tính: Nữ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2090/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2090/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2015
Ngày hiệu lực18/09/2015
Ngày công báo01/10/2015
Số công báoTừ số 1023 đến số 1024
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2090/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 2090/QĐ-CTN thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2090/QĐ-CTN thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2090/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành18/09/2015
        Ngày hiệu lực18/09/2015
        Ngày công báo01/10/2015
        Số công báoTừ số 1023 đến số 1024
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 2090/QĐ-CTN thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 2090/QĐ-CTN thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức

             • 18/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/10/2015

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/09/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực