Quyết định 2095/QĐ-UBND

Quyết định 2095/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Trường Trung học phổ thông số 3 Tuy Phước trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2095/QĐ-UBND 2014 thành lập Trường phổ thông số 3 Tuy Phước Sở Giáo dục Đào tạo Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2095/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SỐ 3 TUY PHƯỚC TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 4008/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phổ thông) của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đến năm 2020;

Xét đề nghị của UBND huyện Tuy Phước (Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 757/SGDĐT-TCCB ngày 26 tháng 5 năm 2014) và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ (Tờ trình số 436/TTr-SNV ngày 27 tháng 6 năm 2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Trung học phổ thông số 3 Tuy Phước trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường Trung học phổ thông số 3 Tuy Phước là cơ sở giáo dục phổ thông công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Địa điểm Trường đặt tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Trường Trung học phổ thông số 3 Tuy Phước được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan và UBND huyện Tuy Phước triển khai việc thành lập Trường Trung học phổ thông số 3 Tuy Phước theo quy định; đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trường để thực hiện việc tiếp nhận học sinh và tổ chức hoạt động giáo dục từ năm học 2014 - 2015.

2. Thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường Trung học phổ thông số 3 Tuy Phước theo tiêu chuẩn chức danh viên chức và vị trí việc làm, bảo đảm tinh gọn, phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Trường Trung học phổ thông số 3 Tuy Phước căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2095/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2095/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực30/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2095/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2095/QĐ-UBND 2014 thành lập Trường phổ thông số 3 Tuy Phước Sở Giáo dục Đào tạo Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2095/QĐ-UBND 2014 thành lập Trường phổ thông số 3 Tuy Phước Sở Giáo dục Đào tạo Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2095/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Thanh Thắng
        Ngày ban hành30/06/2014
        Ngày hiệu lực30/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2095/QĐ-UBND 2014 thành lập Trường phổ thông số 3 Tuy Phước Sở Giáo dục Đào tạo Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2095/QĐ-UBND 2014 thành lập Trường phổ thông số 3 Tuy Phước Sở Giáo dục Đào tạo Bình Định

           • 30/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực