Quyết định 2097/QĐ-UBND

Quyết định 2097/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công trình trọng điểm năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2097/QĐ-UBND 2019 danh mục công trình trọng điểm tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2097/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X kỳ họp thứ 11 về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4311/SKHĐT-TH ngày 24 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục công trình trọng điểm năm 2020 gồm 05 công trình thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước, trong đó:

- Công trình đẩy nhanh tiến độ: 04 công trình;

- Công trình khởi công mới: 01 công trình.

(Kèm theo Quyết định y Phụ lục danh mục công trình trọng điểm năm 2020).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Căn cứ Điều 1 Quyết định này, yêu cầu các Chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án đảm bảo theo đúng các cấp độ hoàn thành, quy định của pháp luật và hiệu quả dự án đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông qua; định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm báo cáo y ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các công trình trọng điểm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đc Sở Xây dựng; Giám đốc Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát trin nông thôn tỉnh, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường
trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch; các Phó CT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, Ban TCDNC, KTTH;
- Lưu: VT. Đạt -XD

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Danh mục công trình, dự án

Chủ đầu tư

Ghi chú

 

Công trình đẩy nhanh tiến độ

 

 

1

Hồ chứa nước Sông Than.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

 

2

Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Ninh Thuận.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

 

3

Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang- Tháp Chàm.

Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh

 

4

Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn - cơ sở 2.

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

Công trình khi công mới

 

 

5

Đường đôi vào hai đầu thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía Nam).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2097/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2097/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2019
Ngày hiệu lực31/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2097/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2097/QĐ-UBND 2019 danh mục công trình trọng điểm tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2097/QĐ-UBND 2019 danh mục công trình trọng điểm tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2097/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành31/12/2019
        Ngày hiệu lực31/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2097/QĐ-UBND 2019 danh mục công trình trọng điểm tỉnh Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2097/QĐ-UBND 2019 danh mục công trình trọng điểm tỉnh Ninh Thuận

            • 31/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực