Quyết định 2099/QĐ-BKHCN

Quyết định 2099/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Cần trục do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2099/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia cần trục 2015


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2099/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 7167-3:2015
ISO 7296-3:2006

Cần trục - Ký hiệu bằng hình vẽ - Phần 3: Cần trục tháp

2.

TCVN 10835:2015
ISO 4304:1987

Cần trục khác cần trục tự hành và cần trục nổi - Yêu cầu chung về ổn định

3.

TCVN 10836:2015
ISO 4305:2014

Cần trục tự hành - Xác định độ ổn định

4.

TCVN 10837:2015
ISO 4309:2010

Cần trục - Dây cáp - Bảo dưỡng, bảo trì, kiểm tra và loại bỏ

5.

TCVN 10838-1:2015
ISO 11660-1:2008

Cần trục - Lối vào, rào chắn và giới hạn - Phần 1: Quy định chung

6.

TCVN 10838-2:2015
ISO 11660-2:1994

Cần trục - Lối vào, rào chắn và giới hạn - Phần 2: Cần trục tự hành

7.

TCVN 10838-3:2015
ISO 11660-3:2008

Cần trục - Lối vào, rào chắn và giới hạn - Phần 3: Cần trục tháp

8.

TCVN 10838-4:2015
ISO 11660-4:2012

Cần trục - Lối vào, rào chắn và giới hạn - Phần 4: Cần trục kiểu cần

9.

TCVN 10838-5:2015
ISO 11660-5:2001

Cần trục - Lối vào, rào chắn và giới hạn - Phần 5: Cầu trục và cổng trục

10.

TCVN 10839:2015
ISO 15442:2012

Cần trục - Yêu cầu an toàn đối với cần trục xếp dỡ

11.

TCVN 10840:2015

Cần trục - Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn về an toàn đối với cần trục tự hành

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2099/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2099/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2015
Ngày hiệu lực19/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2099/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 2099/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia cần trục 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2099/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia cần trục 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2099/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành19/08/2015
        Ngày hiệu lực19/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2099/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia cần trục 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2099/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia cần trục 2015

            • 19/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực