Quyết định 21/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 21/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm chủ lực" do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 21/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm Nhà nước giai đoạn 2001-2005 sản phẩm xuất khẩu đã được thay thế bởi Quyết định 3436/QĐ-BKHCN kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm Nhà nước giai đoạn 2001-2005 sản phẩm xuất khẩu


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2001-2005: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU VÀ SẢN PHẨM CHỦ LỰC” 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số: 82/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ chủ yếu và Danh mục các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005;
Xét đề nghị của các Ông, Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và công nghệ công nghiệp, Vụ Quản lý khoa học và công nghệ nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: “ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm chủ lực”, Mã số: KC.06 ( Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các Ông, Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và công nghệ công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và công nghệ nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBKHCNMT của Quốc hội;
- Ban Khoa giáo Trung ương;
- Lưu VT, Vụ KH.

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Chu Tuấn Nhạ

Phụ lục:

MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2001-2005:  “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU VÀ SẢN PHẨM CHỦ LỰC ”, MÃ SỐ: KC.06
( Kèm theo Quyết định số: 21/2001/QĐ - BKHCNMT ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường )

a. Mục tiêu:

- Gia tăng kim ngạch xuất khẩu.

- Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng nâng cao tỷ trọng các sản phẩm chế biến, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ.

- Nắm vững, nâng cao và áp dụng các công nghệ cơ bản tiên tiến để sản xuất các sản phẩm chủ lực của các ngành kinh tế đạt mức chất lượng tiên tiến trong khu vực, lấy tiết kiệm năng lượng, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm làm trọng tâm..

b. Nội dung chủ yếu:

- Nghiên cứu giải pháp và phát triển công nghệ về giống cây trồng và vật nuôi (kể cả thuỷ sản) có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình thâm canh và sản xuất công nghiệp trong nuôi trồng nông, lâm, thuỷ hải sản theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái nhằm tạo ra các vùng nguyên liệu lớn phục vụ công nghiệp chế biến xuất khẩu.

- Nghiên cứu áp dụng và phát triển công nghệ hiện đại để đổi mới công nghệ bảo quản, sơ và tinh chế các mặt hàng nông, lâm, thuỷ hải sản nhằm nâng cao giá trị hàng hoá, đa dạng hoá sản phẩm xuất khẩu.

- Nghiên cứu cải tiến các thiết bị, công nghệ và sáng tạo các mặt hàng mới từ gỗ, thủ công mỹ nghệ, dệt may và giày dép có giá trị kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu các thị trường nhập khẩu và góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

- Nghiên cứu công nghệ mới trong khai thác khoáng sản nhằm giảm ô nhiễm môi trường và tăng giá trị xuất khẩu.

- Nghiên cứu chiến lược, thị trường xuất khẩu nhằm định hướng cho sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ hải sản, thủ công mỹ nghệ...

- Nghiên cứu chế tạo các loại máy động lực có quy mô phù hợp với sản xuất phục vụ cơ khí hoá các khâu làm đất và thu hoạch, các loại máy xay xát, chế biến nông sản, máy động lực nhỏ phục vụ cho 2 vùng sản xuất lúa: Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế, chế tạo trang thiết bị, phụ tùng phục vụ đóng tàu có tải trọng 11.500 Tấn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2001/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2001/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2001
Ngày hiệu lực26/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2001/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 21/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm Nhà nước giai đoạn 2001-2005 sản phẩm xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm Nhà nước giai đoạn 2001-2005 sản phẩm xuất khẩu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2001/QĐ-BKHCNMT
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Chu Tuấn Nhạ
        Ngày ban hành11/06/2001
        Ngày hiệu lực26/06/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 21/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm Nhà nước giai đoạn 2001-2005 sản phẩm xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm Nhà nước giai đoạn 2001-2005 sản phẩm xuất khẩu