Quyết định 21/2004/QĐ-BVHTT

Quyết định 21/2004/QĐ-BVHTT về việc chuyển Trung tâm Dịch vụ Văn hóa thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Văn hóa kinh tế do Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2004/QĐ-BVHTT chuyển Trung tâm Dịch vụ Văn hóa thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Văn hóa kinh tế


BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2004/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TRUNG TÂM DỊCH VỤ VĂN HÓA THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA KINH TẾ 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Sách Việt Nam (Công văn số 114/2004/TCTSVN ngày 20 tháng 05 năm 2004), Phương án cổ phần hóa của Trung tâm Dịch vụ văn hóa và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mối và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 28 tháng 05 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

                                                                       QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Trung tâm Dịch vụ Văn hóa thuộc Công ty Khách sạn và Dịch vụ văn hóa (doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Sách Việt Nam) gồm những điểm chính sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là: 1.120.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm hai mươi triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 0%

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Trung tâm: 87,8%

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Trung tâm: 12,2%

Trị giá một cổ phần 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Trung tâm Dịch vụ Văn hóa thuộc Công ty Khách sạn và Dịch vụ văn hóa tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hóa (Quyết định số 839/QĐ-BVHTT ngày 24 tháng 03 năm 2004 của Bộ Văn hóa - Thông tin) là: 16.259.160.316 đồng (Mười sáu tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, một trăm sáu mươi nghìn, ba trăm mười sáu đồng). Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Trung tâm dịch vụ Văn hóa là 644.637.045 đồng (sáu trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn, không trăm bốn nhăm đồng).

3. Ưu đãi cho người lao động trong Trung tâm.

Không có cổ phần ưu đãi cho cán bộ công nhân viên Trung tâm dịch vụ Văn hóa vì Trung tâm chưa thực hiện được chế độ bảo hiểm xã hội. Do đó, toàn bộ số cổ phần đều là cổ phần phổ thông.

4. Về chi phí cổ phần hóa của Trung tâm, Trung tâm dịch vụ Văn hóa làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Sách Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Điều 2: Chuyển Trung tâm Dịch vụ Văn hóa thuộc Công ty Khách sạn và Dịch vụ Văn hóa thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Văn hóa kinh tế.

Điều 3: Tổng công ty sách Việt có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Văn hóa tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và kế toán Trung tâm Dịch vụ Văn hóa có trách nhiệm điều hành công việc của Trung tâm cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Văn hóa kinh tế.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Sách Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ văn hóa, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư phát triển văn hóa kinh tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
Đinh Quang Ngữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2004/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2004/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2004
Ngày hiệu lực03/07/2004
Ngày công báo18/06/2004
Số công báoSố 27
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2004/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 21/2004/QĐ-BVHTT chuyển Trung tâm Dịch vụ Văn hóa thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Văn hóa kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2004/QĐ-BVHTT chuyển Trung tâm Dịch vụ Văn hóa thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Văn hóa kinh tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2004/QĐ-BVHTT
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin
        Người kýĐinh Quang Ngữ
        Ngày ban hành07/06/2004
        Ngày hiệu lực03/07/2004
        Ngày công báo18/06/2004
        Số công báoSố 27
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 21/2004/QĐ-BVHTT chuyển Trung tâm Dịch vụ Văn hóa thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Văn hóa kinh tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2004/QĐ-BVHTT chuyển Trung tâm Dịch vụ Văn hóa thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Văn hóa kinh tế

            • 07/06/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2004

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/07/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực