Quyết định 21/2007/QĐ-BYT

Quyết định 21/2007/QĐ-BYT Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 21/2007/QĐ-BYT Quy định điều kiện sức khoẻ người tiếp xúc trực tiếp quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn ăn ngay đã được thay thế bởi Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ văn bản pháp luật trong lĩnh vực y tế và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2007/QĐ-BYT Quy định điều kiện sức khoẻ người tiếp xúc trực tiếp quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn ăn ngay


BỘ Y TẾ
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 21/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN SỨC KHOẺ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI TIẾP XÚC TRỰC TIẾP TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM ĂN NGAY”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ, quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Điều trị – Bộ Y tế, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinhthực phẩm, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2007/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2007/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2007
Ngày hiệu lực16/05/2007
Ngày công báo01/05/2007
Số công báoTừ số 288 đến số 289
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2018
Cập nhật10 tháng trước
(15/11/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2007/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 21/2007/QĐ-BYT Quy định điều kiện sức khoẻ người tiếp xúc trực tiếp quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn ăn ngay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2007/QĐ-BYT Quy định điều kiện sức khoẻ người tiếp xúc trực tiếp quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn ăn ngay
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2007/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýTrịnh Quân Huấn
       Ngày ban hành12/03/2007
       Ngày hiệu lực16/05/2007
       Ngày công báo01/05/2007
       Số công báoTừ số 288 đến số 289
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2018
       Cập nhật10 tháng trước
       (15/11/2018)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 21/2007/QĐ-BYT Quy định điều kiện sức khoẻ người tiếp xúc trực tiếp quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn ăn ngay

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2007/QĐ-BYT Quy định điều kiện sức khoẻ người tiếp xúc trực tiếp quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn ăn ngay