Quyết định 21/2008/QĐ-UBND

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2008/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia Thái Nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 102/2007/TTLB-BTC-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Liên bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo;

Căn cứ Thông tư số 78/2007/TT-BNN ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Dự án Khuyến nông - Lâm - Ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Công văn số 6510/BNN-KHCN ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kinh phí hỗ trợ thực hiện Dự án An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 2886/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 516/STC-HCSN ngày 07 tháng 4 năm 2008 về việc điều chỉnh một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia đã giao tại Quyết định số 2886/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, nội dung như sau:

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp các Sở, Ngành liên quan hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Thị Cúc

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Nội dung Chương trình

Đã giao tại QĐ 2886/2007/QĐ-UBND

Điều chỉnh kế hoạch

Đơn vị thực hiện

Số tiền

Đơn vị thực hiện

Số tiền

I

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

 

 

 

1

Hỗ trợ các hoạt động truyền thông

 

 

 

 

1.1

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

54

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

14

1.2

 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Định Hoá

9

1.3

 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Đại Từ

8

1.4

 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Võ Nhai

6

1.5

 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Phổ Yên

5

1.6

 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Phú Bình

5

1.7

 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lương

4

1.8

 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Đồng Hỷ

3

2

Giám sát đánh giá

 

 

 

 

2.1

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

58

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

15

2.2

 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Định Hoá

6

2.3

 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Đại Từ

7

2.4

 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Võ Nhai

4

2.5

 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Phổ Yên

4

2.6

 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Phú Bình

5

2.7

 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lương

4

2.8

 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Đồng Hỷ

5

2.9

 

 

 

Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên

6

2.10

 

 

 

Uỷ ban nhân dân thị xã Sông Công

2

3

Dự án Khuyến lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành

 

 

 

 

 

Khuyến nông, khuyến lâm, ngư.

Chi Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn

300

Trung tâm Khuyến nông tỉnh

300

II

Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

 

 

 

Trung tâm Y tế dự phòng

130

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

130

III

Chương trình mục tiêu quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động

 

1

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

370

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

70

2

 

 

 

Sở Y tế

300

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực26/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2008/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2008/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýTrịnh Thị Cúc
        Ngày ban hành16/04/2008
        Ngày hiệu lực26/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 21/2008/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2008/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia Thái Nguyên

            • 16/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực