Quyết định 21/2009/QĐ-UBND

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND về chuyển giao hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2009/QĐ-UBND chuyển hợp đồng giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2009/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 14 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ UBND CẤP XÃ SANG CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ, về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, tại Tờ trình số 14/TTr-STP ngày 12/10/2009, về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện, theo quy định tại điểm 8, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp.

Trong khi chưa có tổ chức hành nghề công chứng, giao Phòng Công chứng số I tỉnh Nam Định thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản của hộ gia đình, cá nhân và các hợp đồng, giao dịch khác theo yêu cầu của các bên tham gia trên địa bàn thành phố Nam Định; các địa phương khác, người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Oanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2009
Ngày hiệu lực24/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2009/QĐ-UBND chuyển hợp đồng giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2009/QĐ-UBND chuyển hợp đồng giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýTrần Minh Oanh
        Ngày ban hành14/10/2009
        Ngày hiệu lực24/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 21/2009/QĐ-UBND chuyển hợp đồng giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2009/QĐ-UBND chuyển hợp đồng giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng Nam Định

            • 14/10/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực