Quyết định 21/2010/QĐ-UBND

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về đặt tên đường ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt 1 năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đặt tên đường ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 21/2010/QĐ-UBND

Huế, ngày 14 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC ĐỢT 1 NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Nghị quyết số 8g/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường ở thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt 1 năm 2010,
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố đặt tên đường ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt 1 năm 2010 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các thủ tục liên quan đến công tác quản lý hành chính, quản lý đô thị đối với các tuyến đường được đặt tên ghi tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Giám đốc Công An tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP và các CV,
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 


DANH SÁCH

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC ĐỢT I NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 21/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

TÊN ĐƯỜNG HIỆN TẠI

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

CHIỀU DÀI

CHIỀU RỘNG MẶT  ĐƯỜNG

KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG

KẾT CẤU TRONG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

TÊN ĐẶT

1

Đường Quốc lộ 1A

Đỉnh đèo Phú Gia

Cầu Lăng Cô (cũ) (km 893+300)

7.000 m

27 m

Bê tông nhựa

Bê tông nhựa rộng 27 m

Lạc Long Quân

2

Đường Quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A (Cầu Lăng Cô Km 893 + 300)

Đỉnh đèo Hải Vân

12.000 m

27 m

Bê tông nhựa

Bê tông nhựa rộng 27 m

Hải Vân

3

Đường Tây Đầm Lập An

Quốc lộ 1A (Nam đèo Phú Gia)

Quốc lộ 1A, Ga lăng Cô

10.800 m

27 m

Bê tông nhựa

Bê tông nhựa rộng 27 m

Trịnh Tố Tâm

4

Đường trục trung tâm thôn Lập An

Quốc lộ 1A (thôn Lập An)

Giáp Biển đông

1.400 m

27 m

Bê tông nhựa rộng

Bê tông nhựa rộng 27 m

Nguyễn Văn Đạt (Hà)

5

Đường ra cảng Chân Mây

Quốc lộ 1A ngã tư ra cảng

Giáp thôn Phú Hải II, xã Lộc Vĩnh

2.000 m

13.5 m

Bê tông nhựa

Bê tông nhựa rộng 13.5 m

Chân Mây

6

Đường ven đầm

Quốc lộ 1A (km 890+100) thôn Loan Lý

Đường Quốc lộ 1A, ACĐI, Km 893+100

3.000 m

16.5 m

Bê tông nhựa

Bê tông nhựa rộng 16.5 m

Nguyễn Văn

7

Đường liên thôn An Cư Đông

Quốc lộ 1A

Thôn An Cư Đông 2

1100 m

13.5 m

Bê tông nhựa

Bê tông nhựa rộng 13.5 m

An Cư Đông

Tổng số: 07 (bảy) đường.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2010
Ngày hiệu lực24/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đặt tên đường ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đặt tên đường ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Thị Thúy Hòa
        Ngày ban hành14/06/2010
        Ngày hiệu lực24/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đặt tên đường ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đặt tên đường ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc

            • 14/06/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/06/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực