Quyết định 21/2011/QĐ-UBND

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đối với trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND học phí cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 55/2015/QĐ-UBND thu học phí cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2011/QĐ-UBND học phí cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2011/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 2 về việc quy định mức thu học phí đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 (Có phụ lục mức thu kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các mức thu trái với quy định tại Quyết định này đều được bãi bỏ. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Giáo dục - Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

PHỤ LỤC:

MỨC THU HỌC PHÍ CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011 -2015
(Kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh)

SỐ TT

ĐƠN VỊ

Năm học

2010-2011

Năm học

2011-2012

Năm học

2012-2013

Năm học

2013-2014

Năm học

2014-2015

1

Trường Cao Đẳng Bình Định

 

 

 

 

 

 

Hệ Cao đẳng chính quy

 

 

 

 

 

 

- Các ngành KHXH, kinh tế

230

280

330

380

430

 

- Các ngành KHTN, kỹ thuật, du lịch

230

290

350

420

480

 

Hệ Cao đẳng tại chức

 

 

 

 

 

 

- Các ngành KHXH, kinh tế, kỹ thuật

300

364

430

495

560

 

- Các ngành KHTN, kỹ thuật, du lịch

300

378

455

545

625

 

Hệ Trung cấp chính quy

 

 

 

 

 

 

- Các ngành KHXH, kinh tế, kỹ thuật

200

240

280

330

380

 

- Các ngành KHTN, kỹ thuật, du lịch

200

250

310

360

420

 

Hệ Trung cấp tại chức

 

 

 

 

 

 

- Các ngành KHXH, kinh tế, kỹ thuật

240

288

335

395

455

 

- Các ngành KHTN, kỹ thuật, du lịch

240

300

372

432

504

2

Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn

 

 

 

 

 

 

Hệ Cao đẳng

350

380

420

450

480

 

Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

- Hệ 2 năm

300

350

400

420

440

 

- Hệ 3,5 năm

190

200

210

220

230

3

Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

 

 

 

 

 

 

Hệ Cao đẳng chính quy

272

364

456

548

640

 

Hệ Trung cấp chính quy

238

318

399

479

560

 

Hệ Trung cấp tại chức

350

450

550

650

750

 

Trung cấp nghề ( tại chức)

300

320

340

360

380

4

Trường Trung học KTKT An Nhơn

 

 

 

 

 

 

Hệ Trung cấp chính quy

150

200

250

320

380

 

Hệ Trung cấp tại chức

200

245

290

335

385

5

Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật

 

 

 

 

 

 

Hệ Trung cấp chính quy

150

180

220

250

280

 

Hệ Trung cấp tại chức

200

220

240

280

300

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2011
Ngày hiệu lực08/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2011/QĐ-UBND học phí cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2011/QĐ-UBND học phí cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Thanh Thắng
        Ngày ban hành29/08/2011
        Ngày hiệu lực08/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 21/2011/QĐ-UBND học phí cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2011/QĐ-UBND học phí cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Bình Định