Quyết định 21/2012/QĐ-UBND

Quyết định 21/2012/QĐ-UBND về hệ số áp dụng đối với thửa đất có vị trí thuận lợi để xác định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 21/2012/QĐ-UBND hệ số áp dụng thửa đất có vị trí thuận lợi đã được thay thế bởi Quyết định 62/2012/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2012/QĐ-UBND hệ số áp dụng thửa đất có vị trí thuận lợi


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2012/QĐ-UBND

 Đà Nẵng, ngày 02 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HỆ SỐ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT CÓ VỊ TRÍ THUẬN LỢI ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Thực hiện Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 187/TTr-STNMT ngày 11/4/2012 và đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 298/STP-VBQPPL ngày 8/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ số áp dụng đối với các thửa đất có vị trí thuận lợi để xác định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

- Vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố được nhân thêm hệ số 1,3;

- Vị trí đất nằm ở góc ngã tư đường phố được nhân thêm hệ số 1,5;

- Vị trí đất có 3 mặt tiền đường phố trở lên được nhân thêm hệ số 1,6;

- Vị trí đất có 2 mặt tiền (mặt trước và mặt sau) được nhân thêm hệ số 1,2;

- Vị trí đất tại góc bo cong (có 2 mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư) được nhân thêm hệ số 1,2;

- Vị trí đất có mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông (với bề rộng đường ≥ 3m) được nhân thêm hệ số 1,1.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Những trường hợp được UBND thành phố có văn bản giao đất (hoặc văn bản bố trí đất), cho thuê đất kể từ ngày 24/02/2012 trở về sau áp dụng theo Quyết định này.

2. Bãi bỏ điểm a khoản 8 Điều 2 Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 35/2011/QĐ-UB ngày 24 tháng 12 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng và hủy bỏ Công văn số 971/UBND-KTTH ngày 24/02/2012 của UBND thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2012
Ngày hiệu lực12/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2012/QĐ-UBND hệ số áp dụng thửa đất có vị trí thuận lợi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2012/QĐ-UBND hệ số áp dụng thửa đất có vị trí thuận lợi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýVăn Hữu Chiến
       Ngày ban hành02/05/2012
       Ngày hiệu lực12/05/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 21/2012/QĐ-UBND hệ số áp dụng thửa đất có vị trí thuận lợi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2012/QĐ-UBND hệ số áp dụng thửa đất có vị trí thuận lợi