Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2014/QĐ-UBND đầu tư xây dựng bến xe khách bãi đỗ xe vận tải đường bộ Nghệ An 2014


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 19 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẾN XE KHÁCH VÀ BÃI ĐỖ XE VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách; Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Nghệ An về "một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 431/TTr-SGTVT ngày 03/03/2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định một số chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện đầu tư xây dựng các loại bến xe khách; bãi đỗ xe vận tải đường bộ (cấp thành phố và cấp huyện) theo quy hoạch xây dựng được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

Các dự án đầu tư xây dựng bến xe khách; bãi đỗ xe vận tải đường bộ (cấp thành phố và cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt (sau đây gọi là dự án), trừ các trường hợp sau:

a) Các bãi đỗ xe thuộc các ngành quốc phòng, công an sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh;

b) Các bãi đỗ xe chỉ phục vụ nội bộ trong khuôn viên các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu đô thị.

Điều 2. Chính sách hỗ trợ

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (gọi tắt là nhà đầu tư) khi xây dựng bến xe khách, bãi đỗ xe vận tải đường bộ cấp thành phố và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An được hưởng các chính sách hỗ trợ sau đây:

1. Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí khảo sát lựa chọn địa điểm và khảo sát địa hình, địa chất, lập quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 150 triệu đồng/dự án, với các mức hỗ trợ:

- 80% kinh phí đối với dự án xây dựng bến xe khách tại khu vực miền núi.

- 50% kinh phí đối với dự án xây dựng bến xe khách tại khu vực đồng bằng.

- 30% kinh phí đối với dự án xây dựng bãi đỗ xe.

2. Tỉnh thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và cho nhà đầu tư thuê đất đối với các dự án đầu tư xây dựng bến xe khách, bãi đỗ xe phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp Ngân sách tỉnh chưa bố trí kịp để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Nhà đầu tư ứng trước kinh phí cho Hội đồng Giải phóng mặt bằng để chi trả với đơn giá bồi thường do Nhà nước quy định và được hoàn trả theo quy định của pháp luật.

3. Hỗ trợ san lấp mặt bằng:

Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 50% kinh phí san lấp mặt bằng trên cơ sở thiết kế, dự toán và theo số liệu quyết toán thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không vượt quá 150 triệu đồng/dự án;

4. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào dự án:

Ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng đường giao thông đến hàng rào bến xe khách, bãi đỗ xe với chiều dài không vượt quá 0,5 km và tổng mức đầu tư tối đa 3 tỷ đồng/dự án.

Điều 3. Phương thức hỗ trợ

Kinh phí hỗ trợ được Ngân sách tỉnh chi trả cho nhà đầu tư sau khi hoàn thành việc xây dựng và được cơ quan có thẩm quyền công bố đưa vào khai thác đối với bến xe khách, sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với bãi đỗ xe.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì phối hợp các Sở ngành và các địa phương liên quan kêu gọi các nhà đầu tư tham gia xây dựng bến xe khách, bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Phối hợp với các nhà đầu tư trong việc thực hiện việc khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng các dự án trên cơ sở Quy hoạch hệ thống bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất biện pháp giải quyết các vướng mắc và những nội dung cần điều chỉnh (nếu có) trong quá trình thực hiện Quyết định này.

2. Sở Tài chính: Thẩm tra trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ và bố trí nguồn vốn để thanh toán kịp thời cho các nhà đầu tư.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí để xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào dự án.

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Giám đốc BQL Khu kinh tế Đông Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực29/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2014/QĐ-UBND đầu tư xây dựng bến xe khách bãi đỗ xe vận tải đường bộ Nghệ An 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2014/QĐ-UBND đầu tư xây dựng bến xe khách bãi đỗ xe vận tải đường bộ Nghệ An 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHuỳnh Thanh Điền
        Ngày ban hành19/03/2014
        Ngày hiệu lực29/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 21/2014/QĐ-UBND đầu tư xây dựng bến xe khách bãi đỗ xe vận tải đường bộ Nghệ An 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2014/QĐ-UBND đầu tư xây dựng bến xe khách bãi đỗ xe vận tải đường bộ Nghệ An 2014

            • 19/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực