Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý dạy, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 13/2013/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi quản lý dạy học thêm Đà Nẵng 13/2013/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2014/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2013/QĐ-UBND NGÀY 26/3/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc Quy định trách nhiệm quản lí nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1671/TTr-SGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lí dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 7 như sau:

“3. Quy mô lớp dạy thêm, dạy kèm

a) Dạy thêm, học thêm trong trường phổ thông: Không quá 40 học sinh/lớp.

….

c) Quy mô dạy kèm: Mỗi cá nhân chỉ dạy kèm tối đa 03 nhóm, mỗi nhóm không quá 05 học sinh”.

2. Sửa đổi Điểm d, Khoản 1, Điều 10 như sau:

“d) Tỷ lệ mức chi tiền từ nguồn thu dạy thêm trong nhà trường, cụ thể như sau: chi 80% để trả thù lao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy; 20% còn lại chi tiền điện, nước, sửa chữa cơ sở vật chất, công tác quản lí, bảo vệ, phục vụ và chi phí khác liên quan đến việc tổ chức dạy thêm, học thêm của nhà trường”.

3. Sửa đổi Khoản 3, Điều 12 như sau:

“3. Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm thì tùy theo đối tượng, mức độ sẽ xử lí theo quy định tại Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về Quy định xử lí kỷ luật đối với công chức; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về Quy định xử lí kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức và Luật Lao động”.

4. Sửa đổi Khoản 5, Điều 12 như sau:

“5. Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, trường học thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lí để xảy ra tình trạng giáo viên của trường vi phạm hoặc giáo viên cố tình vi phạm đối với Quy định về dạy thêm, học thêm sẽ chịu các hình thức xử lí phù hợp”.

5. Bãi bỏ Điểm d, Khoản 2, Điều 6; Điểm c, Khoản 2, Điều 10 và Khoản 4, Điều 12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực09/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi quản lý dạy học thêm Đà Nẵng 13/2013/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi quản lý dạy học thêm Đà Nẵng 13/2013/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành30/07/2014
       Ngày hiệu lực09/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi quản lý dạy học thêm Đà Nẵng 13/2013/QĐ-UBND

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi quản lý dạy học thêm Đà Nẵng 13/2013/QĐ-UBND

        • 30/07/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 09/08/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực