Quyết định 21/2015/QĐ-TTg

Quyết định 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 599/2007/QĐ-TTg về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 599/2007/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 37/2020/QĐ-TTg thành lập tổ chức hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 599/2007/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 599/2007/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 1. Sửa đổi nội dung quy định tại Điều 5 Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Ghí Minh là 2.000 tỷ đồng bao gồm:

1. Vốn ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Giao dịch chứng khoán chuyển giao sang Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm chuyển giao;

2. Vốn bổ sung của Nhà nước trong quá trình hoạt động.

3. Vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2015/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2015/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực08/08/2015
Ngày công báo29/06/2015
Số công báoTừ số 637 đến số 638
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2021
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2015/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 599/2007/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 599/2007/QĐ-TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu21/2015/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành18/06/2015
     Ngày hiệu lực08/08/2015
     Ngày công báo29/06/2015
     Số công báoTừ số 637 đến số 638
     Lĩnh vựcChứng khoán
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2021
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 599/2007/QĐ-TTg

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 599/2007/QĐ-TTg