Quyết định 21/2017/QĐ-UBND

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về giải thể phòng Pháp chế của các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2017/QĐ-UBND giải thể phòng Pháp chế của các sở ban ngành Ủy ban nhân dân Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ PHÒNG PHÁP CHẾ CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ các Thông tư, Thông tư Liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình 293/TTr-SNV ngày 23/06/2017 về việc giải thể phòng Pháp chế tại 04 sở, ban, ngành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể phòng Pháp chế của các sở, ban ngành: Nội vụ; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ban ngành nói tại Điều 1.

1. Chuyển nhiệm vụ pháp chế về Văn phòng hoặc phòng chuyên môn thuộc sở, ban ngành theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

2. Bố trí sắp xếp công chức và thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách của công chức hiện đang làm nhiệm vụ pháp chế của sở, ban ngành bảo đảm đúng quy định và phù hợp với nhiệm vụ được giao, gắn với đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 kể từ ngày ký;

Bãi bỏ Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Pháp chế tại các s, ban ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Bãi bỏ nội dung quy định tại: Điểm đ Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc;

Bãi bỏ nội dung quy định tại: Điểm h Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc;

Bãi bỏ nội dung quy định tại: Điểm c Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trì

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2017
Ngày hiệu lực27/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2017/QĐ-UBND giải thể phòng Pháp chế của các sở ban ngành Ủy ban nhân dân Vĩnh Phúc


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 21/2017/QĐ-UBND giải thể phòng Pháp chế của các sở ban ngành Ủy ban nhân dân Vĩnh Phúc
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu21/2017/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
     Người kýNguyễn Văn Trì
     Ngày ban hành17/07/2017
     Ngày hiệu lực27/07/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 21/2017/QĐ-UBND giải thể phòng Pháp chế của các sở ban ngành Ủy ban nhân dân Vĩnh Phúc

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2017/QĐ-UBND giải thể phòng Pháp chế của các sở ban ngành Ủy ban nhân dân Vĩnh Phúc

         • 17/07/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/07/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực