Quyết định 210/QĐ-BNN-XD

Quyết định 210/QĐ-BNN-XD phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ, chống lũ năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 210/QĐ-BNN-XD danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ 2017


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THI CÔNG VƯỢT LŨ, CHỐNG LŨ NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cNghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 về quản an toàn đập; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi đang xây dựng có nhiệm vụ thi công vượt lũ, chống lũ năm 2017 như sau:

I. CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG BẢO ĐẢM YÊU CẦU VƯỢT LŨ:

1. Hồ chứa nước Nặm Cắt, tỉnh Bắc Kạn.

2. Cụm công trình đầu mối Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk.

3. Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Gia Lai.

4. Hồ chứa nước Đạ Lây, tỉnh Lâm Đồng.

II. CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN CHỐNG LŨ:

1. Hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La.

2. Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn.

3. Hồ chứa nước Bn Mồng, tỉnh Nghệ An.

4. Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh:

- Đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi.

- Hệ thống kênh Ngàn Trươi và đập dâng Vũ Quang.

5. Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận:

- Đu mi Sông Cái.

- Đập dâng và kênh chính Tân Mỹ.

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

1. Chủ đầu tư có công trình thi công vượt lũ, chống lũ quy định tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, phê duyệt tiến độ thi công chi tiết theo tuần, gửi về Bộ qua Cục Qun lý xây dựng công trình và Tổng cục Thủy lợi trước ngày 01/3/2017;

- Tổ chức lập, phê duyệt và triển khai phương án PCTT năm 2016 cho công trình, gửi về Bộ trước 01/4/2017; tổ chức xây dựng, giám sát chặt chẽ các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn công trình; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai địa phương triển khai công tác PCTT theo phương án được duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa lũ bão năm 2017; gửi hồ sơ về Bộ để theo dõi, quản lý;

- Báo cáo Bộ kết quả thực hiện trước 20/12/2017 qua Cục Quản xây dựng công trình và Tổng cục Thủy lợi.

2. Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng Cục thủy lợi, Vụ kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, công tác phòng chng lụt bão và công tác giải ngân vốn kế hoạch năm 2017; giải quyết kịp thời các vướng mắc, tồn tại trong giai đoạn thi công, tạo điều kiện cho công trình hoàn thành mục tiêu, tiến độ đã duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch, Tài chính; Chủ đầu tư các công trình nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Văn phòng Chí
nh phủ;
- Bộ KH&ĐT (để p/
hợp);
- Bộ Tài chính (để p/h
p);
- UBND các tỉnh có công trình (để p/h
p);
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh có CT tại Điều 1;
- Lưu VT, XD (45 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
T
HỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 210/QĐ-BNN-XD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu210/QĐ-BNN-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2017
Ngày hiệu lực20/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 210/QĐ-BNN-XD

Lược đồ Quyết định 210/QĐ-BNN-XD danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 210/QĐ-BNN-XD danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu210/QĐ-BNN-XD
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành20/01/2017
        Ngày hiệu lực20/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 210/QĐ-BNN-XD danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 210/QĐ-BNN-XD danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ 2017

            • 20/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực