Quyết định 210/QĐ-TANDTC

Quyết định 210/QĐ-TANDTC năm 2016 thành lập Hội đồng tư vấn án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 210/QĐ-TANDTC thành lập hội đồng tư vấn án lệ 2016


TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ÁN LỆ

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ;

Căn cứ vào Công văn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Liên đoàn luật sư Việt Nam về việc cử thành viên tham gia Hội đồng tư vấn án lệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn án lệ, gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Ths. Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao - Chủ tịch Hội đồng;

2. TS. Nguyễn Sơn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ths. Tống Anh Hào, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao - Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. TS. Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - thành viên Hội đồng;

5. TS. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - thành viên Hội đồng;

6. Luật sư TS. Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - thành viên Hội đồng;

7. TS. Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an - thành viên Hội đồng (tham gia Hội đồng tư vấn án lệ về hình sự);

8. TS. Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam - thành viên Hội đồng;

9. PGS, TS. Nguyễn Tất Viễn, Ủy viên chuyên trách - Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương - thành viên Hội đồng;

10. TS. Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng khoa, Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân - thành viên Hội đồng;

11. Ths. Chu Thành Quang, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao - Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng tư vấn án lệ có trách nhiệm nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến bằng văn bản đối với nội dung của từng bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn làm án lệ và nội dung của từng dự thảo án lệ để lưu hồ sơ báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn án lệ được lấy từ kinh phí chi thường xuyên của Tòa án nhân dân tối cao và được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là đơn vị thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn án lệ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và các đồng chí có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Các đ/c có tên ở Điều 1 và Điều 5 Quyết định này (để thực hiện);
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (để phối hợp)
- Bộ Công an; (để phối hợp)
- Bộ Tư pháp; (để phối hợp)
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam; (để phối hợp)
- Hội luật gia Việt Nam; (để phối hợp)
- Học viện An ninh nhân dân;
- Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương; (để phối hợp)
- Lưu: VT (VP, Vụ PC&QLKH).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 210/QĐ-TANDTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu210/QĐ-TANDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2016
Ngày hiệu lực24/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 210/QĐ-TANDTC

Lược đồ Quyết định 210/QĐ-TANDTC thành lập hội đồng tư vấn án lệ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 210/QĐ-TANDTC thành lập hội đồng tư vấn án lệ 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu210/QĐ-TANDTC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Sơn
        Ngày ban hành24/03/2016
        Ngày hiệu lực24/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 210/QĐ-TANDTC thành lập hội đồng tư vấn án lệ 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 210/QĐ-TANDTC thành lập hội đồng tư vấn án lệ 2016

            • 24/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực