Quyết định 2101/QĐ.CT-UBT

Quyết định 2101/QĐ.CT-UBT năm 2005 thành lập tổ công tác thẩm tra, xác nhận Doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2101/QĐ.CT-UBT thành lập tổ công tác thẩm tra, xác nhận Doanh nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2101/QĐ.CT-UBT

Biên Hòa, ngày 03 tháng 06 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THẨM TRA, XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT, LẮP RÁP Ô TÔ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ điều 127 Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô;
Căn cứ văn bản hướng dẫn số 6871/CV-KHCN ngày 29/12/2004 của Bộ Công nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tại văn bản số 451/CV-CN ngày 26/05/2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ công tác thẩm tra, xác nhận Doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô, bao gồm:

- Sở Công nghiệp – Tổ trưởng

- Sở Kế hoạch và Đầu tư – Tổ viên

- Sở Khoa học và Công nghệ - Tổ viên

- Sở Tài nguyên và Môi trường - Tổ viên

- Sở Giao thông Vận tải - Tổ viên

- Sở Thương mại và Du lịch - Tổ viên

- Ban Quản lý các Khu Công nghiệp - Tổ viên

- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Công an tỉnh - Tổ viên

(Các thành viên trong Tổ cử cán bộ của đơn vị mình theo dõi xuyên suốt giúp cho Tổ thực hiện công việc hiệu quả).

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ công tác:

Phối hợp thực hiện công tác thẩm tra, xác nhận Doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô và các dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô con, ô tô khách và ô tô tải của các Doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trình UBND tỉnh có văn bản xác nhận.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tổ:

+ Sở Công nghiệp:

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô thực hiện theo Quyết định 115/2004/QĐ-BCN trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ, các thủ tục cần thiết trước khi thẩm tra trình UBND Tỉnh cấp giấy xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô.

- Trên cơ sở của Quyết định 115/2004/QĐ-BCN Sở Công nghiệp Chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trước khi trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô cho các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn hoặc kiến nghị và thẩm tra hướng dẫn đơn vị bổ sung những thiếu sót, chưa đạt tiêu chuẩn.

- Thông qua công tác thẩm tra để có các kiến nghị, đề xuất với UBND Tỉnh, Bộ Công nghiệp các vấn đề có liên quan về công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô.

+ Sở Kế hoạch & Đầu tư:

- Đánh giá sự phù hợp giữa kết quả đầu tư thực tế với báo cáo khả thi được phê duyệt.

+ Sở Khoa học & Công nghệ:

- Kiểm tra hồ sơ liên quan đến tính hợp pháp về quyền sở hữu công nghiệp các đối tượng sở hữu công nghiệp.

- Kiểm tra các hợp đồng chuyển giao công nghệ.

- Kiểm tra các mặt về công nghệ liên quan đến chuyên môn phụ trách.

+ Sở Tài nguyên & Môi trường:

- Kiểm tra các văn bản, hiện trạng môi trường tại nơi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo các quy định của Ngành.

- Kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất theo qui định nếu doanh nghiệp nằm ngoài các khu công nghiệp tập trung.

+ Sở Giao thông vận tải:

- Kiểm tra các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật an toàn đối với ô tô xuất xưởng và nhập khẩu theo Quy định của Ngành.

+ Sở Thương mại & Du lịch:

- Kiểm tra việc thực hiện tiêu thụ sản phẩm, đại lý bán hàng, bảo hành, bảo dưỡng các dịch vụ sau bán hàng.

+ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy:

Kiểm tra tình hình chấp hành các qui định về PCCC tại nơi sản xuất kinh doanh theo các Văn bản quy định của Ngành.

+ Ban Quản Lý Các Khu Công nghiệp:

Kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất theo qui định nếu doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp tập trung.

Điều 3. Sở Công nghiệp chủ động tham gia phối hợp với các Sở, ngành trong việc thẩm tra các dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và thành viên các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh thành phố Biên Hòa
- Chánh – Phó Văn phòng
- Lưu VT.TH (CN, PPLT, NL)
Đồng Kính gởi:
- Bộ Công nghiệp
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c)

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Ao Văn Thinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2101/QĐ.CT-UBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2101/QĐ.CT-UBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2005
Ngày hiệu lực03/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2101/QĐ.CT-UBT

Lược đồ Quyết định 2101/QĐ.CT-UBT thành lập tổ công tác thẩm tra, xác nhận Doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2101/QĐ.CT-UBT thành lập tổ công tác thẩm tra, xác nhận Doanh nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2101/QĐ.CT-UBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýAo Văn Thinh
        Ngày ban hành03/06/2005
        Ngày hiệu lực03/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2101/QĐ.CT-UBT thành lập tổ công tác thẩm tra, xác nhận Doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2101/QĐ.CT-UBT thành lập tổ công tác thẩm tra, xác nhận Doanh nghiệp

            • 03/06/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/06/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực