Quyết định 2103/QĐ-BHXH

Quyết định 2103/QĐ-BHXH năm 2012 về Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 2103/QĐ-BHXH năm 2012 tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỄM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2103/QĐ-BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BHXH TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 4857/BHXH-TCCB ngày 21/10/2008 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương;

Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25/8/2011 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, BHYT;

Căn cứ Công văn số 555/BHXH-THU ngày 17/02/2012 về việc hướng dẫn thực hiện quy định quản lý thu BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại BHXH Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1251/QĐ-BHXH ngày 13/4/2012 của Giám đốc BHXH Tp. Hồ Chí Minh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2012.

Điều 3. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ. Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Trưởng phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, các Trưởng phòng chức năng và Giám đốc BHXH các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BHXH VN;
- BGĐ BHXH TP
- Lưu: VT, TCCB (02b).

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2103/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2103/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2012
Ngày hiệu lực15/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2103/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 2103/QĐ-BHXH năm 2012 tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2103/QĐ-BHXH năm 2012 tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2103/QĐ-BHXH
    Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
    Người kýCao Văn Sang
    Ngày ban hành06/06/2012
    Ngày hiệu lực15/06/2012
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật8 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2103/QĐ-BHXH năm 2012 tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2103/QĐ-BHXH năm 2012 tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả