Quyết định 2105/2006/QĐ-BTP

Quyết định 2105/2006/QĐ-BTP ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 2105/2006/QĐ-BTP Quy chế chế độ nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp đã được thay thế bởi Quyết định 1295/QĐ-BTP Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 2105/2006/QĐ-BTP Quy chế chế độ nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 2105 /QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 03/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 83/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng lương và chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Sau khi thống nhất ý kiến với Đảng uỷ, Ban chấp hành Công đoàn Bộ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Đảng uỷ cơ quan Bộ;
- Công đoàn Bộ;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Uông Chu Lưu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2105/2006/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2105/2006/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2006
Ngày hiệu lực20/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2105/2006/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2105/2006/QĐ-BTP Quy chế chế độ nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2105/2006/QĐ-BTP Quy chế chế độ nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2105/2006/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýUông Chu Lưu
        Ngày ban hành20/09/2006
        Ngày hiệu lực20/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2105/2006/QĐ-BTP Quy chế chế độ nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2105/2006/QĐ-BTP Quy chế chế độ nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp