Quyết định 2105/QĐ-UBND

Quyết định 2105/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2105/QĐ-UBND 2018 sản phẩm nông nghiệp khuyến khích phát triển hợp tác Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2105/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1645/SNN-QLCL ngày 14/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Ngành hàng, sản phẩm trồng trọt, gồm: cà phê; chè; rau; hoa; nấm ăn và nấm dược liệu; cây ăn quả; cây dược liệu; dâu tằm tơ; lúa, gạo; hạt điều.

2. Ngành hàng, sản phẩm chăn nuôi, gồm: bò thịt; bò sữa; heo thịt; trứng và gia cầm; mật ong và sản phẩm từ ong nuôi.

3. Ngành hàng, sản phẩm Thủy sản, gồm: cá nước lạnh.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các ngành hàng, sản phẩm được lựa chọn tại Điều 1 Quyết định này để thông báo công khai trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, hộ gia đình và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Như Điều 4;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Liên Minh HTX tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2105/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2105/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2018
Ngày hiệu lực18/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2105/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2105/QĐ-UBND 2018 sản phẩm nông nghiệp khuyến khích phát triển hợp tác Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2105/QĐ-UBND 2018 sản phẩm nông nghiệp khuyến khích phát triển hợp tác Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2105/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành18/10/2018
        Ngày hiệu lực18/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2105/QĐ-UBND 2018 sản phẩm nông nghiệp khuyến khích phát triển hợp tác Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2105/QĐ-UBND 2018 sản phẩm nông nghiệp khuyến khích phát triển hợp tác Lâm Đồng

            • 18/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực