Quyết định 2116-VP/QĐ

Quyết định 2116-VP/QĐ năm 1968 về việc ủy quyền kiểm soát, lập biên bản và xử lý các vụ vi phạm điều lệ về kỷ luật an toàn giao thông vận tải thời chiến do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 2116-VP/QĐ ủy quyền kiểm soát, lập biên bản xử lý vi phạm điều lệ kỷ luật an toàn giao thông vận tải thời chiến đã được thay thế bởi Thông tư 175-TT/PC hướng dẫn điều lệ phạt vi cảnh và được áp dụng kể từ ngày 06/10/1978.

Nội dung toàn văn Quyết định 2116-VP/QĐ ủy quyền kiểm soát, lập biên bản xử lý vi phạm điều lệ kỷ luật an toàn giao thông vận tải thời chiến


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2116-VP/QĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 1968

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN KIỂM SOÁT, LẬP BIÊN BẢN VÀ XỬ LÝ CÁC VỤ VI PHẠM ĐIỀU LỆ VỀ KỶ LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI THỜI CHIẾN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ vào nghị định số 160-CP ngày 09-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Để thi hành điều 12 trong điều lệnh về kỷ luật an toàn giao thông vận tải thời chiến ban hành theo quyết định số 10-CP ngày 11-01-1968 của Hội đồng Chính phủ quy định các cán bộ công an hoặc cán bộ giao thông được ủy nhiệm có quyền kiểm soát, lập biên bản và xử lý các vụ vi phạm điều lệnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ủy nhiệm quyền kiểm soát lập biên bản và xử lý các vụ vi phạm, điều chỉnh về kỷ luật an toàn giao thông vận tải thời chiến ban hành theo quyết định số 10-CP ngày 11-01-1968 của Hội đồng Chính phủ cho những cán bộ trong ngành giao thông vận tải sau đây:

a) Đối với an toàn giao thông vận tải đường bộ.

Cán bộ cơ quan Bộ gồm có:

- Chánh văn phòng, phó văn phòng Bộ.

- Trưởng ban, phó ban đảm bảo giao thông Bộ, các trưởng phòng, phó phòng các phòng đảm bảo giao thông đường sắt, đường sông, đường bộ, tổng hợp của ban bảo đảm giao thông.

- Trưởng ban, phó ban thanh tra Bộ,

- Trưởng ban, phó ban quân sự của Bộ,

- Cục trưởng, cục phó Cục bảo vệ,

- Trưởng phòng, phó phòng pháp chế Bộ,

- Trưởng phòng, phó phòng của phòng tác chiến thuộc ban quân sự của Bộ,

- Trạm trưởng, trạm phó trạm vận tải thống nhất,

- Cán bộ pháp chế của Bộ,

Cán bộ Cục quản lý đường bộ gồm có:

- Cục trưởng, cục phó và công trình sư,

- Các trưởng phòng, phó phòng các phòng bảo dưỡng đường bộ, đảm bảo giao thông.

- Cán bộ pháp chế, kiểm tra của cục.

Cán bộ của Cục vận tải đường bộ gồm có:

- Cục trưởng, cục phó Cục vận tải đường bộ,

- Các trưởng phòng, phó phòng các phòng vận tải, quản lý xe, điều độ, bảo vệ,

- Trưởng ban, phó ban các ban, quân sự, kiểm tra,

- Cán bộ pháp chế, kiểm tra của cục.

Cán bộ của sở, ty giao thông vận tải gồm có:

- Giám đốc, phó giám đốc sở giao thông vận tải,

- Trưởng ty, phó trưởng ty giao thông vận tải,

- Các trưởng phòng, phó phòng các phòng: vận tải, đảm bảo giao thông, quản lý đường sá,

- Đoạn trưởng, đoạn phó đoạn bảo dưỡng đường bộ,

- Trưởng phòng, phó phòng giao thông vận tải huyện, thành phố thuộc tỉnh.

- Cán bộ pháp chế của sở, ty giao thông vận tải,

- Hạt trưởng, hạt phó hạt bảo dưỡng đường bộ.

b) Đối với an toàn giao thông vận tải đường sắt.

- Tổng cục trưởng, tổng cục phó và tổng công trình sư,

- Trưởng ban, phó ban thanh tra Tổng cục đường sắt,

- Cục trưởng, cục phó và công trình sư các cục đảm bảo giao thông cầu đường, vận chuyển, đầu máy toa xe,

- Ban chỉ huy đường sắt phía Nam,

- Trưởng ty, phó ty công an đường sắt,

- Các trưởng phòng, phó phòng các phòng: pháp chế, giám sát an toàn,

- Đoạn trưởng, đoạn phó đoạn quản lý 7, đoạn đảm bảo giao thông cầu đường,

- Hạt trưởng, hạt phó hạt vận chuyển,

- Cán bộ, chiến sĩ công an đường sắt được ủy nhiệm,

- Cán bộ pháp chế, giám sát an toàn, thanh tra của Tổng cục.

c) Đối với an toàn giao thông vận tải đường sông

Những cán bộ giao thông vận tải đã được Chính phủ giao quyền hạn ghi ở điểm b, điều 14 nghị định số 307-TTg ban hành ngày 18-8-1959 quy định những nguyên tắc cơ bản về giao thông vận tải đường sông.

d) Đối với an toàn giao thông vận tải đường biển.

Cục trưởng, cục phó, công trình sư Cục vận tải đường biển và những cán bộ giao thông vận tải đã được Chính phủ giao quyền hạn ghi ở điều 24 nghị định số 203-CP ban hành ngày 19-1-1962 quy định những nguyên tắc cơ bản về quản lý các phương tiện vận tải đường biển và về việc giao thông ở trong hải phận, trong các cảng, khúc sông mà tàu biển có thể ra vào được của nước Việt – nam dân chủ cộng hòa.

Điều 2. – Các cán bộ nói ở điều 1 trên đây có quyền kiểm soát, xử lý các vụ vi phạm điều lệnh về kỷ luật an toàn giao thông vận tải thời chiến, lập biên bản tại chỗ những vụ vi phạm điều lệnh chuyển về cơ quan công an địa phương. Riêng về đường sắt, đối với những vụ vi phạm chỉ có liên quan trong nội bộ ngành đường sắt thì biên bản chuyển về Tổng cục đường sắt.

Điều 3. – Các cán bộ được ủy nhiệm phải am hiểu luật lệ giao thông vận tải, nắm vững các quy định của điều lệnh về kỷ luật an toàn giao thông vận tải thời chiến và khi làm nhiệm vụ phải mang theo giấy ủy nhiệm. Trường hợp cần ra lệnh cho xe ngừng chạy thì các cán bộ được ủy nhiệm kiểm soát phải có phù hiệu đeo ở cánh tay trái và dùng còi hoặc cờ đỏ làm hiệu cho người điều khiển phương tiện vận tải biết để ngừng xe lại.

Điều 4. – Mẫu giấy ủy nhiệm và mẫu giấy biên bản vi phạm ban hành theo quyết định này ([1])

- Phù hiệu bằng một băng vải đỏ khổ rộng 10cm, trên có chữ “Kiểm soát giao thông” màu vàng. Phù hiệu của cán bộ từ cấp phó trưởng ty và phó phòng ở Cục trở lên, phía trên và dưới hàng chữ: “Kiểm soát giao thông” mỗi bên có một vạch vàng chạy dài theo hàng chữ.

- Cờ hiệu bằng vải đỏ hình chữ nhật khuôn khổ 0m30 x 0m40.

Điều 5. - Việc cấp giấy ủy nhiệm quy định như sau :

- Bộ Giao thông vận tải cấp giấy ủy nhiệm cho cán bộ ở cơ quan Bộ và cho các cán bộ lãnh đạo của Tổng cục, các cục và sở, ty giao thông vận tải.

- Ông Tổng cục trưởng Tổng cục đường sắt, các ông Cục trưởng Cục vận tải đường bộ, Cục quản lý đường bộ, Giám đốc và Trưởng ty giao thông vận tải cấp giấy ủy nhiệm cho các cán bộ thuộc quyền.

Điều 6. – Ông Chánh văn phòng Bộ, các ông Trưởng ban đảm bảo giao thông, Trưởng ban vận tải, Trưởng ban quân sự, Tổng cục trưởng Tổng cục đường sắt, Cục trưởng Cục bảo vệ, Cục trưởng Cục quản lý đường bộ, Cục trưởng Cục vận tải đường bộ, Cục trưởng Cục vận tải đường sông, Cục trưởng Cục vận tải đường biển, các ông Giám đốc, Trưởng ty giao thông vận tải có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Dương Bạch Liên

[1]Không đăng ký mẫu giấy ủy nhiệm và mẫu biên bản

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2116-VP/QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2116-VP/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/1968
Ngày hiệu lực01/08/1968
Ngày công báo30/09/1968
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/1978
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2116-VP/QĐ

Lược đồ Quyết định 2116-VP/QĐ ủy quyền kiểm soát, lập biên bản xử lý vi phạm điều lệ kỷ luật an toàn giao thông vận tải thời chiến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2116-VP/QĐ ủy quyền kiểm soát, lập biên bản xử lý vi phạm điều lệ kỷ luật an toàn giao thông vận tải thời chiến
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2116-VP/QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýDương Bạch Liên
        Ngày ban hành17/07/1968
        Ngày hiệu lực01/08/1968
        Ngày công báo30/09/1968
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/1978
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 2116-VP/QĐ ủy quyền kiểm soát, lập biên bản xử lý vi phạm điều lệ kỷ luật an toàn giao thông vận tải thời chiến

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 2116-VP/QĐ ủy quyền kiểm soát, lập biên bản xử lý vi phạm điều lệ kỷ luật an toàn giao thông vận tải thời chiến