Quyết định 2118/QĐ-BNN-TC

Quyết định 2118/QĐ-BNN-TC năm 2011 điều chuyển tài sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2118/QĐ-BNN-TC điều chuyển tài sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2118/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc;

Căn cứ Biên bản số 7733/BB-BNN-TC ngày 31/12/2008 xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2007 kinh phí chuẩn bị dự án Cạnh tranh Nông nghiệp – Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp tại công văn số 1657/CV-DANN-TCKT ngày 23/8/2011 về việc đề xuất xử lý tài sản của dự án kết thúc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển tài sản hình thành từ kinh phí chuẩn bị dự án Cạnh tranh Nông nghiệp của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp cho Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp (thuộc Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp) quản lý, sử dụng.

- Nguyên giá tài sản: 269.937.000 đồng.

- Giá trị còn lại: 242.943.300 đồng.

(Chi tiết danh mục tài sản điều chuyển theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và hạch toán tăng giá trị tài sản theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH MỤC

TÀI SẢN ĐIỀU CHUYỂN
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2118/QĐ-BNN-TC ngày 14 tháng 9 năm 2011 Bộ trưởng Bộ NN và PTNT)

TT

Danh mục tài sản

Đơn vị tính

Số lượng/khối lượng

Năm đưa vào sử dụng

Giá trị theo sổ kế toán

Nguyên giá (đồng)

Giá trị còn lại (đồng)

1

Bộ máy tính để bàn (01 máy tính HP Compaq Dx7300, 01 UPS Santak 500 VA, 01 máy in HP 1020)

Bộ

05

2007

122.075.000

109.867.500

2

Máy tính xách tay Sony Vaio VGN SZ 330P/B

Cái

02

2007

81.700.000

73.530.000

3

Máy photocopy Digital Xerox 236

Cái

01

2007

66.162.000

59.545.800

 

Cộng

 

 

 

269.937.000

242.943.300

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2118/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2118/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2011
Ngày hiệu lực14/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2118/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 2118/QĐ-BNN-TC điều chuyển tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2118/QĐ-BNN-TC điều chuyển tài sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2118/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành14/09/2011
        Ngày hiệu lực14/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2118/QĐ-BNN-TC điều chuyển tài sản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2118/QĐ-BNN-TC điều chuyển tài sản

            • 14/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực