Quyết định 213/2006/QĐ-TTg

Quyết định 213/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 213/2006/QĐ-TTg Quy chế quản lý công sở cơ quan hành chính nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 05/2019/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 213/2006/QĐ-TTg Quy chế quản lý công sở cơ quan hành chính nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 213/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG SỞ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005);
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dự
ng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
-Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
-Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
-Văn phòng Quốc hội;
-Toà án nhân dân tối cao;
-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;  
-Học viện Hành chính quốc gia;
-VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
-
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
-Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
-các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-Lưu: Văn thư, CN.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 213/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu213/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2006
Ngày hiệu lực23/10/2006
Ngày công báo08/10/2006
Số công báoTừ số 13 đến số 14
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 213/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 213/2006/QĐ-TTg Quy chế quản lý công sở cơ quan hành chính nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 213/2006/QĐ-TTg Quy chế quản lý công sở cơ quan hành chính nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu213/2006/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành25/09/2006
        Ngày hiệu lực23/10/2006
        Ngày công báo08/10/2006
        Số công báoTừ số 13 đến số 14
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 213/2006/QĐ-TTg Quy chế quản lý công sở cơ quan hành chính nhà nước

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 213/2006/QĐ-TTg Quy chế quản lý công sở cơ quan hành chính nhà nước