Quyết định 213/QĐ-BCĐGTVT

Quyết định 213/QĐ-BCĐGTVT năm 2016 kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Quyết định 213/QĐ-BCĐGTVT tổ chức Ban chỉ đạo Nhà nước công trình dự án trọng điểm Giao thông 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 1253/QĐ-BCĐGTVT 2017 kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo công trình Giao thông vận tải và được áp dụng kể từ ngày 22/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 213/QĐ-BCĐGTVT tổ chức Ban chỉ đạo Nhà nước công trình dự án trọng điểm Giao thông 2016


BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/QĐ-BCĐGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Thủ tướng, Phó Thủ tướng đứng đầu các tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đứng đầu các tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải như sau:

1. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Phó Trưởng ban: Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ông Cao Tấn Khổng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước;

- Ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Ông Nguyễn Hữu Quang, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ông Lê Hồng Tịnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

4. Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo: Ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 76/QĐ-BCĐGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Ban Chỉ đạo.

2. Các Thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, TKBT, KTTH, NC, TCCV, V.III;
- Lưu: VT, BCĐGTVT (3).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 213/QĐ-BCĐGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu213/QĐ-BCĐGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2016
Ngày hiệu lực13/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 213/QĐ-BCĐGTVT

Lược đồ Quyết định 213/QĐ-BCĐGTVT tổ chức Ban chỉ đạo Nhà nước công trình dự án trọng điểm Giao thông 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 213/QĐ-BCĐGTVT tổ chức Ban chỉ đạo Nhà nước công trình dự án trọng điểm Giao thông 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu213/QĐ-BCĐGTVT
       Cơ quan ban hànhdự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình
       Người ký***, Trịnh Đình Dũng
       Ngày ban hành13/09/2016
       Ngày hiệu lực13/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 213/QĐ-BCĐGTVT tổ chức Ban chỉ đạo Nhà nước công trình dự án trọng điểm Giao thông 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 213/QĐ-BCĐGTVT tổ chức Ban chỉ đạo Nhà nước công trình dự án trọng điểm Giao thông 2016