Quyết định 2130/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 2130/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án “Chứng chỉ rừng cho dịch vụ hệ sinh thái -Forces” do Quỹ Môi trường toàn cầu và Bộ Ngoại giao Phần Lan thông qua Tổ chức Phát triển Hà Lan tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2130/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Chứng chỉ rừng cho dịch vụ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2130/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “CHỨNG CHỈ RỪNG CHO CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI -FORCES” DO QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU VÀ BỘ NGOẠI GIAO PHẦN LAN THÔNG QUA TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN HÀ LAN (SNV) TÀI TRỢ.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 của Nghị định số 01/8/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ thông tư số 225/2012/TT-TBC ngày 31/12/2012 của Bộ tài chính về việc Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đi với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ thông tư 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/08/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn Qun lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn;

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm quốc tế FSC GmBH và Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) cho dự án “Mở rộng chứng nhận FSC ở cấp độ cảnh quan thông qua kết hợp với các dịch vụ Hệ sinh thái” do UNEF/GEF tài trợ ký kết ngày 23/02/2012;

Căn cứ Hp đồng tài trợ giữa Trung tâm đào tạo Lâm nghiệp cộng đồng Khu vực Châu á - Thái Bình Dương (RECOFTC) và Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) ký ngày 24/07/2011;

Căn cứ Bản ghi nhớ giữa y ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tổ chức phát triển Hà Lan SNV ký ngày 25/05/2012;

Xét Công văn số 1022/SNN-LN ngày 16/11/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị về việc hỗ trợ thúc đẩy quá trình phê duyệt dự án cấp Trung ương;

Xét Biên bản kết quả thẩm định dự án “Chứng chỉ rừng cho các Dịch vụ hệ sinh thái - FORCES” do Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức họp thẩm định ngày 09/08/2012;

Xét Công văn 1159/TCLN-KH&HTQT ngày 27/08/2012 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc giải trình ý kiến thẩm định dự án “Chứng chỉ rừng cho Dịch vụ hệ sinh thái” gọi tắt là dự án FORCES; và

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án “Chứng chỉ rừng cho Dịch vụ hệ sinh thái - FORCES” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: “Chứng chỉ rừng cho Dịch vụ hệ sinh thái - FORCES”

2. Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và Bộ Ngoại giao Phần Lan thông qua Hội đồng quản trị rừng quốc tế (FSC), Tổ chức Rừng và con người (RECOFTC) và Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV).

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Chủ dự án: Tổng Cục lâm nghiệp (Vụ Sử dụng rừng)

5. Cơ quan tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện dự án: Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV); Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn 02 tnh Quảng Trị và Hà Tĩnh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tại Hà Nội, Hà Tĩnh và Quảng trị

7. Thời gian thực hiện dự án: 4 năm (từ 2011 đến 2015)

8. Mục tiêu và kết quả dự án

a. Mục tiêu dự án:

Cải thiện và thúc đẩy quản lý rừng bền vững, tăng cường chất lượng các dịch vụ hệ sinh thái thông qua việc cấp chứng chỉ FSC mở rộng cho các dịch vụ hệ sinh thái rừng.

b. Kết quả của dự án:

- Xây dựng Bộ tiêu chuẩn FSC quốc gia mở rộng cho các dịch vụ hệ sinh thái rừng với các chỉ số tuân thủ phù hợp và định lượng được.

- Đóng góp vào nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tăng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC trong cả nước, đồng thời cải thiện được điều kiện tài chính và năng lực quản lý rừng bền vững của các chủ rừng.

- Xây dựng được mô hình thí điểm cấp chứng chỉ FSC cho các dịch vụ hệ sinh thái ở 02 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị.

- Nâng cao nhận thức về FSC mở rộng ở cấp trung ương và vùng dự án.

9. Tổng vốn của Dự án: 843.500 Đô la Mỹ (tương đương 17.432.705.000 VNĐ, tỷ giá 1 Đô la Mỹ = 20.890 VNĐ, ngày 19/07/2012), trong đó:

a. Vốn tài trợ không hoàn lại: 843.500 Đô la Mỹ

b. Vốn đối ứng: 0 Đô la Mỹ

Điều 2. Giao Tổng cục Lâm nghiệp thành lập ban quản lý dự án, phối hợp với Tổ chức phát triển Hà Lan - SNV, Nhà tài trợ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh và Quảng Trị tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo nội dung văn kiện dự án đã được phê duyệt và quy định tại Điều I của Quyết định này. Đảm bảo các nguyên tắc về tài chính theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tài chính, Kế hoạch, Khoa học Công nghệ và Môi trường; Tổng cục lâm nghiệp; Tổ chức Phát triển Hà Lan - SNV và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02 tỉnh: Hà nh, Quảng Trị và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đu tư;
- Bộ Tài chính;
- PACCOM (105 A Quan Thánh)
-
Lưu: VT- HTQT (NQD 15)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2130/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2130/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2012
Ngày hiệu lực04/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2130/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 2130/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Chứng chỉ rừng cho dịch vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2130/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Chứng chỉ rừng cho dịch vụ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2130/QĐ-BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành04/09/2012
        Ngày hiệu lực04/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2130/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Chứng chỉ rừng cho dịch vụ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2130/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Chứng chỉ rừng cho dịch vụ

            • 04/09/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực