Quyết định 2130/QĐ-UBND

Quyết định 2130/QĐ-UBND về công nhận khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể đạt tiêu chí an toàn phong cháy, chữa cháy năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2130/QĐ-UBND công nhận khu chung cư nhà tập thể an toàn phòng chữa cháy Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2130/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KHU CHUNG CƯ, TỔ DÂN PHỐ, NHÀ TẬP THỂ AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố tại Tờ trình số 1410/TTr-CSPCCC-HDPC ngày 23/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận: 01 khu chung cư, 42 tổ dân phố, 01 nhà tập thể đạt tiêu chí an toàn phong cháy, chữa cháy năm 2016 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị cơ sở duy trì liên tục các điu kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;

- CPVP;
- CV: LĐ, YT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

DANH SÁCH

TỔ DÂN PHỐ, KHU CHUNG CƯ, NHÀ TẬP THỂ AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 2130/QĐ-UBND Ngày 30/9/2016 của UBND thành phố )

I- Tổ dân phố an toàn phòng cháy, chữa cháy:

1. Tổ dân phố Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng;

2. Tổ dân phố Cù Chính Lan 2, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng;

3. Tổ dân phố Bạch Đằng 4, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng;

4. Tổ dân phố Cam Lộ 8, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng;

5. Tổ dân phố Nguyễn Trãi 4, phường Mái Tơ, quận Ngô Quyền;

6. Tổ dân phố số 8, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền;

7. Tổ dân phố số 11, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền;

8. Tổ dân phố số 3, phường Trại Cau, quận Lê Chân;

9. Tổ dân phố số 2, phường Lãm Hà, quận Kiến An;

10. Tổ dân phố số 4, phường Lãm Hà, quận Kiến An;

11. Tổ dân phố Đống Khê 1, phường Đồng Hòa, quận Kiến An;

12. Tổ dân phố Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An;

13. Tổ dân phố số 16, phường Bắc Sơn, quận Kiến An;

14. Tổ dân phố số 2, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An;

15. Tổ dân phố số 5, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An;

16. Tổ dân phố Minh Khai 1, phường Tràng Minh, quận Kiến An;

17. Tổ dân phố Minh Khai 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An;

18. Tổ dân phố Gò Công 3, phường Phù Liễn, quận Kiến An;

19. Tổ dân phố Gò Công 5, phường Phù Liễn, quận Kiến An;

20. Tổ dân phố Khúc Trì 1, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An;

21. Tổ dân phố Khúc Trì 2, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An;

22. Tổ dân phố Kha Lâm 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An;

23. Tổ dân phố Kha Lâm 4, phường Nam Sơn, quận Kiến An;

24. Tổ dân phố Trần Nhân Tông 1, phường Quán Trữ, quận Kiến An;

25. Tổ dân phố Trần Nhân Tông 2, phường Quán Trữ, quận Kiến An;

26. Tổ dân phố Cận Sơn 1, phường Văn Đẩu, quận Kiến An;

27. Tổ dân phố Cận Sơn 2, phường Văn Đẩu, quận Kiến An;

28. Tổ dân phố E5, phường Cát Bi, quận Hải An, quận Hải An;

29. Tổ dân phố Phương Lưu 6, phường Đông Hải 1, quận Hải An;

30. Tdân phố Vườn Dừa, phường Đông Hải 2, quận Hải An;

31. Tổ dân phố Tân Tiến, phường Tân Thành, quận Dương Kinh;

32. Tổ dân phĐại Đồng, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn;

33. Tổ dân phố Tiểu khu Tân Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo;

34. Tổ dân phố Khu 8, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng;

35. Tổ dân phố Bạch Đằng II, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên;

36. Tổ dân phố Quyết Hùng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên;

37. Tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên;

38. Tổ dân phố Đà Nng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên;

39. Tổ dân phố Hồ Sen, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy;

40. Tdân phố Trung Dũng, thị trấn An Lão, huyện An Lão;

41. Tổ dân phố số 5, thị trấn An Dương, huyện An Dương;

42. Tổ dân phố số 17, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.

II- Khu chung cư an toàn phòng cháy, chữa cháy:

1. Khu chung cư Bắc Sơn thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng, địa chỉ: Phường Bắc Sơn, quận Kiến An.

III- Nhà tập thể an toàn phòng cháy, chữa cháy:

1. Nhà tập thể Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Địa chỉ: Xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2130/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2130/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2016
Ngày hiệu lực30/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2130/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2130/QĐ-UBND công nhận khu chung cư nhà tập thể an toàn phòng chữa cháy Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2130/QĐ-UBND công nhận khu chung cư nhà tập thể an toàn phòng chữa cháy Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2130/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Xuân Bình
        Ngày ban hành30/09/2016
        Ngày hiệu lực30/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2130/QĐ-UBND công nhận khu chung cư nhà tập thể an toàn phòng chữa cháy Hải Phòng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2130/QĐ-UBND công nhận khu chung cư nhà tập thể an toàn phòng chữa cháy Hải Phòng 2016

            • 30/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực