Quyết định 2132/1998/QĐ-UB

Quyết định 2132/1998/QĐ-UB bổ sung Quyết định 133/QĐ-UB về giá bán tối thiểu, giá tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản rừng tự nhiên do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2132/1998/QĐ-UB bổ sung Quyết định giá tính thuế tài nguyên Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2132/1998/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 4 tháng 11 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/V BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ: 133/QĐ-UB NGÀY 17/01/1998 CỦA UBND TỈNH KONTUM VỀ GIÁ BÁN TỐI THIỂU, GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÁC LOẠI LÂM SẢN RỪNG TỰ NHIÊN.”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ điều 41 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 05/07/1998;

Căn cứ chỉ thị 37/CNR ngày 8/10/1983 của Bộ Lâm Nghiệp ( Nay là Bộ Nông Nghiệp và PTNT) Về thực hiện triệt để việc sử dụng gỗ tận dụng trong khai thác chính;

Căn cứ tình hình giá cả thị trường, tình hình tiêu thụ gỗ trên địa bàn tỉnh Kontum;

Xét tờ trình số: 82/1998/TT/TC-VG ngày 31/12/1998 của Sở Tài Chính Vật Giá “V/v bổ sung điều 2 tại quyết định số: 133/QĐ-UB ngày 17/01/1998”;

QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Nay bổ sung điều 2 của Quyết định số: 133/QĐ-UB ngày 17/01/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kontum ”Về giá bán tối thiểu, giá tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản rừng tự nhiên” như sau;

Riêng đối với các loại ván ép, ván lạng mức giá qui định tại điều 1 là mức giá để làm cơ sở tính thu các loại thuế theo quy định hiện hành. Các đơn vị kinh doanh được quyền bán theo mức giá thoả thuận phù hợp với tình hình giá cả thị trường theo từng thời điểm.

Điều 2: Các ông Chánh Văn Phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn,Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính .
- Ban vật giá .
- TT Tỉnh Uỷ.
- TTHĐND tỉnh.
- Đ/c PCT UBND tỉnh PT khối
- Như điều 3.
- Lưu VT-TH.

TM/ UBND TỈNH KON TUM
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Đạm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2132/1998/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2132/1998/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/1998
Ngày hiệu lực04/11/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2132/1998/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2132/1998/QĐ-UB bổ sung Quyết định giá tính thuế tài nguyên Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2132/1998/QĐ-UB bổ sung Quyết định giá tính thuế tài nguyên Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2132/1998/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýHồ Văn Đạm
        Ngày ban hành04/11/1998
        Ngày hiệu lực04/11/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2132/1998/QĐ-UB bổ sung Quyết định giá tính thuế tài nguyên Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2132/1998/QĐ-UB bổ sung Quyết định giá tính thuế tài nguyên Kon Tum

            • 04/11/1998

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/11/1998

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực