Quyết định 2134/QĐ-UBND

Quyết định 2134/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2134/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2134/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch cho thuê đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Đà Lạt (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/3/2016), như sau:

Số thứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Diện tích (ha)

Sử dụng vào loại đất

Ghi chú

1

Công ty TNHH Sinh Học Sạch (dự án quản lý, bảo vệ rừng, kết hợp ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghiệp cao)

Phường 12

19,46

Đất lâm nghiệp (rừng phòng hộ)

Thuộc một phần tiểu khu 151B

2

Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (dự án Khu du lịch Thung lũng Tình yêu)

Phường 8

1,35

Đất lâm nghiệp (rừng phòng hộ)

Thuộc một phần tiểu khu 144B

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TTHU, TTHĐND thành phố Đà Lạt;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng TN&MT thành phố Đà Lạt;
- Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2134/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2134/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2016
Ngày hiệu lực28/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2134/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2134/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2134/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2134/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýNguyễn Văn Yên
       Ngày ban hành28/09/2016
       Ngày hiệu lực28/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2134/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2134/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 2016

           • 28/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực